Ook energiebesparing in gemeentehuis

De stijgende energiekosten leiden in het hele land tot moeilijke situaties. Ook voor de gemeente Katwijk is er een grote impact: voor onder meer inwoners, bedrijven, verenigingen, maar óók de gemeente zelf. De VVD vroeg daarom hoe het gesteld is met de energiekosten van het gemeentelijk vastgoed, en wat eraan gedaan wordt om de kosten te verminderen.

In reactie laat het college weten dat, naast verduurzaming van onderdelen van het gemeentelijk vastgoed, ook gewerkt wordt aan het 'beïnvloeden van gedrag van gebruikers'. Hieronder vallen het niet onnodig laten branden van het licht, de verwarming een graag lager zetten en het beter bedienen van de installaties. Bovendien worden diverse andere panden van de gemeente de komende tijd verduurzaamd. Het is goed dat de gemeente ook zelf actief werk maakt van energiebesparing!


1. Voor welke onderdelen van het gemeentelijk vastgoed is de gemeente thans, of op korte termijn, verantwoordelijk voor de kosten van het gas- en energieverbruik?
Antwoord: De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van het energieverbruik van het vastgoed dat wordt gebruikt door de ambtelijke organisatie, de parkeergarages en ‘t Kwadrant.

2. Welke kosten worden er in 2022 totaal gemaakt (bij benadering) voor het gas- en energieverbruik van het gemeentelijk vastgoed?
Antwoord: De prognose is dat de kosten in 2022 ca. € 264.443 zullen bedragen.

3. Welke maatregelen zijn reeds genomen om het gas- en energieverbruik terug te dringen? En welke maatregelen worden nog genomen?
Antwoord: Enerzijds is een aantal jaar geleden gestart met de verduurzaming van het gemeentehuis, de gemeentewerf, de milieustraat, de parkeergarages Rooie Buurt, Princehaven en Tramstraat en het gebouw ’t Kwadrant. Denk hierbij aan zonnepanelen, ledverlichting en isolatie. Anderzijds zijn maatregelen genomen om het gedrag van gebruikers te beïnvloeden, zoals het licht niet onnodig laten branden, de verwarming een graad lager en de installaties beter te bedienen. In het gemeentehuis worden binnenkort warmtepompen geplaatst. Ook diverse andere panden van de gemeente worden de komende tijd verduurzaamd, zoals sporthal Het Waterbos, de Boorsmazaal, sporthal Dorpshuis Valkenburg en de accommodatie van Hockey Club “Catwyck”.