Fractievoorzitter in algemeen bestuur Holland Rijnland

Onlangs heeft de Katwijkse gemeenteraad onze fractievoorzitter Lennart van der Plas unaniem voorgedragen als lid van het algemeen bestuur van Holland Rijnland. Samen met burgemeester Cornelis Visser vormt hij de vertegenwoordiging namens Katwijk.

In Holland Rijnland werken dertien gemeenten uit de regio samen aan diverse onderwerpen, zoals wonen, economie en de energietransitie. Katwijk heeft hiervoor een aantal taken overgedragen aan het samenwerkingsverband.

Van der Plas: “Het is mooi én belangrijk om de gehele Katwijkse gemeenteraad in dit samenwerkingsverband te mogen vertegenwoordigen. In Holland Rijnland zal ik volgen hoe wordt omgegaan met de bevoegdheden die het heeft, en waar nodig bijsturen."

"Onder meer de recente discussie over de Regiotaxi en het leerlingenvervoer, waar de Katwijkse gemeenteraad binnenkort nog over debatteert, laat zien dat dit van groot belang is. Het overgeven van bevoegdheden is eenvoudig, maar het risico bestaat dat de gemeenteraad daarna uit het oog verliest waarover er wordt gesproken en besloten. Hier scherp op zijn en over communiceren richting de gemeenteraad is voor mij een belangrijke drijfveer.”

Afgelopen week was de eerste vergadering van het algemeen bestuur van Holland Rijnland. Hierbij werd onder meer een presentatie gegeven over de woningbouwplannen in de regio en de geplande investeringen voor de komende jaren. Beide onderwerpen worden de komende periode nader uitgewerkt en daarna opnieuw in het algemeen bestuur besproken.