Vragen(v)uur tijdens bezoek aan YouAcademy

De raadsleden Lennart van der Plas, Annette Brul-van Egmond en steunfractielid Sandra van Duijn bezochten onlangs de You Academy, welke is gevestigd in een speciaal ingericht lokaal van het Andreas College locatie Pieter Groen.

Ieder jaar kunnen een beperkt aantal leerlingen, vanaf groep 7 van het basisonderwijs tot aan de tweede klas van het voortgezet onderwijs, instromen in de You Academy en zich op hun eigen niveau ontwikkelen tot maximaal de derde klas, waarna ze weer deelnemen aan het reguliere onderwijs. Op de YouAcademy wordt op een andere manier les gegeven; met vooral doe-opdrachten, zo min mogelijk huiswerk en zonder zware schooltas. Dit alles tot groot genoegen van de, vooral enthousiaste, leerlingen en de leerkrachten, die ook wel coaches worden genoemd. Er wordt gewerkt met thema's en verschillende schoolvakken worden met elkaar gecombineerd.

Deze keer was het thema “Migratie” voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. De leerlingen mochten als opdracht een migrant interviewen en een verslag maken van het interview. Tijdens het werken aan deze opdracht mochten de VVD-leden meekijken met de leerlingen en ook vragen stellen. In de klas zitten een aantal kinderen van niet-Nederlandse afkomst en zij bleken voor veel leerlingen zeer geschikt voor deze opdracht. Sommige leerlingen waren behoorlijk onder de indruk van het levensverhaal van sommige klasgenootjes en vertelden daar heel openhartig over. Eén leerling had de opdracht al voltooid en mocht, aangemoedigd door zijn klasgenoten, een presentatie geven.

Daarna was het de beurt aan Lennart en Annette om voor de klas te staan en iets te vertellen over de lokale politiek en het sociaal domein. De leerlingen bleken aardig op de hoogte over wat er speelt in de maatschappij en hun dorp. Ze hadden dan ook kritische vragen en deelden graag hun mening en zorgen. Vooral het onderwerp “vuurwerkverbod” leek hen nogal bezig te houden. Al met al was het een zeer geslaagd bezoek aan de You Academy, wat een mooi alternatief blijkt van lesgeven.