Begin 2023 eindelijk actieplan verkeersveiligheid

Het Bosplein en de Molentuinweg in Katwijk aan den Rijn, de Hoorneslaan en Biltlaan in Katwijk-Noord, de Brouwerstraat in Rijnsburg en de Valkenburgse Hoofdstraat: zomaar wat straten waar al jaren – in meer of mindere mate – regelmatig verkeersontstoppingen of gevaarlijke situaties zijn. Als het aan ons ligt, worden de grote verkeersknelpunten in onze gemeente de komende jaren eindelijk aangepakt.

In het coalitieakkoord van Durf, SGP en CU staat over verkeersveiligheid het volgende vermeld: “Relatief kleine knelpunten kunnen voor inwoners heel belangrijk zijn. De coalitie vindt het belangrijk hierover in gesprek te gaan en te bekijken of oplossingen op buurtniveau mogelijk zijn.”

Een mooie tekst, die door ons wordt onderschreven. Maar: er is in het coalitieakkoord geen aandacht voor de grotere verkeersknelpunten. De afgelopen jaren zagen we dat, vaak na incidenten, de aandacht voor het ene of andere verkeersknelpunt weer toenam. Wij hebben echter behoefte aan beleid voor alle knelpunten, in plaats van dat elke politieke partij die haar eigen knelpunt ‘adopteert’.

De wethouder beloofde vorige week tijdens een debat begin 2023 met een nieuw actieplan verkeersveiligheid te komen, plus een vernieuwde top 10 met grote knelpunten. We hebben de wethouder daarbij expliciet gevraagd of hij voor deze knelpunten ook met een plan wil komen hoe deze op te lossen. Voor het ene knelpunt volstaan misschien kleinere ingrepen die snel gedaan kunnen worden, terwijl andere locaties grotere infrastructurele aanpassingen vereisen.

In het debat gaf de SGP in ieder geval al aan bereid te zijn geld vrij te maken om deze knelpunten op te lossen. We kijken vol verwachting uit naar de begroting voor 2023 en verder, en hopen dat het college ook geld reserveert voor de grote verkeersknelpunten. Daarnaast wachten we de nieuwe onderzoeken van de wethouder af. We zien liever nog sneller actie, maar op deze manier hopen we straks een meerderheid te krijgen om bij de grote verkeersknelpunten echte verandering mogelijk te maken.