Belastingverhoging niet nodig!

Bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord waren Durf, SGP en CU glashelder: een lastenverzwaring (belastingverhoging) is onvermijdelijk. Dat verbaasde de VVD toen al, omdat het coalitieakkoord geen financiële onderbouwing had. Maar nu we de meest recente financiële cijfers hebben gezien, is duidelijk dat er helemaal geen verhoging van de belasting nodig is. Zeker gezien de flink gestegen kosten voor alle inwoners en ondernemers, is voor de VVD helder: er mag geen belastingverhoging komen!

Vorige week werd in de gemeenteraad gesproken over de zogeheten Meicirculaire: gelden die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds. Daaruit blijkt dat we flink meer geld krijgen van het Rijk. Ook voor de gemeente stijgen de kosten; een verhoging van de belastingen is echter helemaal niet nodig. De gemeente zwemt nog net niet in het geld, maar de cijfers zien er wel goed uit. Onderaan de streep houden we namelijk miljoenen euro’s over.

Later dit jaar wordt de begroting behandeld: de (financiële) plannen van het nieuwe college voor 2023. De VVD roept het college dan ook op om de reeds aangekondigde belastingverhogingen voor de komende jaren te schrappen en geld dat we overhouden apart te zetten voor strategische investeringen.