Meer actie tegen meeuwenoverlast nodig

Katwijk en de meeuw: het is al eeuwenlang een onafscheidelijke combinatie. Maar door een verdubbeling van het aantal broedparen in de afgelopen tien jaar, neemt ook de overlast voor inwoners toe. Diverse recente aanvallen door meeuwen zijn voor de VVD aanleiding tot het stellen van politieke vragen aan het Katwijkse college.

We vragen ons onder meer af wat de gemeente doet om ernstige overlast te voorkomen. Daarnaast willen we weten hoe het zit met de ontheffing voor de bestrijding van overlast door meeuwen. De afgelopen jaren had de gemeente geen ontheffing, waardoor in het voorjaar maatregelen als het dompelen dan wel schudden van eieren niet mogelijk waren.

Rond 2015 zette de gemeente roofvogels in om meeuwenoverlast te bestrijden. We vragen het college hoe er wordt teruggekeken op deze aanpak en waarom hiermee is gestopt. Tot slot vragen we of en op welke wijze er geleerd wordt van een succesvolle aanpak in andere gemeenten. Het college heeft zes weken tijd om de vragen te beantwoorden.

Benieuwd naar al onze vragen? Je vindt ze in de bijlage hieronder.