Nieuwe atletiekbaan AV Rijnsoever onzeker

Al enige tijd is atletiekvereniging AV Rijnsoever in afwachting van een nieuwe atletiekbaan. De baan is op delen verzakt en niet meer bruikbaar voor wedstrijden. Ook tijdens trainingen wordt er hinder ondervonden van de beschadigde baan. Ons bereiken geluiden dat is toegezegd dat de baan binnenkort vervangen zou worden, maar een heldere planning is nog altijd niet gedeeld. Daarom hebben we eerder deze week onderstaande vragen gesteld aan de gemeente.

1. Klopt het dat de atletiekbaan van AV Rijnsoever aan vervanging toe is?
2. Voor wanneer was bij de aanleg van de baan de vervanging voorzien? Indien de baan eerder dan gepland moet worden vervangen: wat is hiervan de reden, en wie bekostigt dit?
3. Is het juist dat aan AV Rijnsoever is toegezegd dat de baan deze zomer vervangen zou worden? Zo ja, gaat dit inderdaad gebeuren? Zo nee, voor wanneer is dit wel toegezegd?