VVD tegen nieuwe belastingverhoging

Vlak voor het zomerreces heeft de gemeenteraad de Kaderbrief 2023 vastgesteld. Hierin worden de kaders gesteld voor de nieuwe begroting, die later dit jaar wordt vastgesteld. Deze keer was de kaderbrief ‘beleidsarm’, omdat het nieuwe college net is aangetreden. Dit betekent dat er nog geen nieuw beleid in de kaderbrief staat.

De financiële consequenties van het nieuwe coalitieakkoord zijn dus nog niet bekend. Dit horen we pas in september, wanneer eindelijk duidelijk is wat de financiële consequenties zijn van het coalitieakkoord. Wat de VVD betreft had al bij de presentatie van het akkoord helder moeten zijn wat alle ideeën en plannen straks gaan kosten.

Maar, zonder dat er een financiële doorrekening is, weten we al wel dat de lokale belastingen komend jaar met minimaal acht procent worden verhoogd. Dit was besloten door het vorige college; de nieuwe wethouder Financiën ziet geen reden om deze verhoging te annuleren.

We houden als gemeente (zelfs zonder belastingverhoging) de komende jaren veel geld over, oplopend tot zo’n vier miljoen euro in 2026. Voor de VVD is er derhalve geen goede reden om de belastingen op dit moment te verhogen. Dit hebben we dan ook naar voren gebracht in het debat.