Opnieuw vragen over Hoekstra Wheels

Alweer een half jaar geleden stelde de VVD politieke vragen betreffende de nieuwbouw van Hoekstra Wheels te Valkenburg, de ondernemer die inmiddels bijna 17 maanden geleden getroffen werd door een verwoestende brand. Wat volgde was een frustrerend traject voor de ondernemer, wat bovendien tot hoge kosten heeft geleid. De gemeente stelde, op verzoek van de volledige gemeenteraad, een evaluatie op van het proces rondom de verstrekking van de nieuwe omgevingsvergunning aan Hoekstra Wheels.

Op 23 juni jl. is de evaluatie aan de gemeenteraad toegezonden. Deze riep bij de VVD-fractie diverse vragen op, die recent zijn beantwoord. De antwoorden, gecombineerd met een recent gevoerd gesprek met de familie Hoekstra, roepen bij de fracties van VVD, D66, CDA, CU en SGP opnieuw vragen op. Deze hebben we zojuist gesteld aan de organisatie.

We vragen het college onder meer om tot een snelle oplossing te komen van deze 'zaak', in het bijzonder betreffende de financiële schade die de familie Hoekstra heeft geleden. Ook zijn we benieuwd of er een lening met garantstelling mogelijk is voor de ondernemer, én of er een mogelijkheid bestaat om in het nieuwe pand deels een woonbestemming mogelijk te maken.

Het college heeft zes weken de tijd voor beantwoording van de vragen. Het wordt (wederom) vervolgd...