Betere aanpak energiearmoede

Armoede door de gestegen energieprijzen treft vele gezinnen in Katwijk. Bij sommigen staat het water al aan de lippen of is de situatie nog nijpender. Vanuit de gemeente wordt er veel gedaan om inwoners te helpen. Zo worden huishoudens vanuit de landelijke overheid gecompenseerd met een energietoeslag van achthonderd euro en geeft de gemeente voorlichting om armoede te voorkomen.

Voor inwoners die buiten de inkomensgrens vallen wordt maatwerk geleverd. Omdat lang niet alle inwoners de weg naar het gemeentehuis weten te vinden, gaat de gemeente nu met betrokken organisaties in gesprek. Zij kunnen signalen opvangen en inwoners wijzen op de hulp die de gemeente biedt.

De VVD staat achter de aanpak van energiearmoede in Katwijk en roept inwoners die knel zitten op zich te melden bij de gemeente. Ken je zelf bijvoorbeeld een buur, vriend of familielid voor wie het moeilijk is om rond te komen? Wijs hem of haar dan op de website, of neem telefonisch contact op. Hiermee help je er mede voor te zorgen dat de problemen niet nog groter worden.