Bestemmingsplan Valkenhorst - eindelijk! - vastgesteld

Zeventien jaar na de sluiting van Vliegkamp Valkenburg was het afgelopen week eindelijk zover: de vaststelling van het Bestemmingsplan Valkenhorst, de nieuwe wijk op het voormalige vliegkamp. Het heeft natuurlijk veel te lang geduurd tot dit moment daar was, maar gedane zaken nemen geen keer. De VVD is dan ook verheugd dat woningbouw op Valkenhorst nu weer een stapje dichterbij is, mede gezien de grote woningnood die er in onze gemeente is.

De VVD is de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij alle vergaderingen over dit bestemmingsplan. We stelden veel vragen en lazen honderden pagina's. Alles bij elkaar waren we er voldoende van overtuigd dat de vaststelling van het bestemmingsplan nu het allerbeste is voor onze gemeente. Is het plan perfect? Nee. Houdt het plan stand bij de Raad van State? Dat hopen we wel, maar er zijn geen garanties. Toch moeten we nu de stap zetten, want verder uitstel leidt er ook toe dat er nóg later gestart wordt met de bouw.

Tijdens de raadsvergadering over dit bestemmingsplan zijn nog diverse wijzigingsvoorstellen aangenomen. Waaronder één van de VVD, om hogere woningbouw op Valkenhorst toe te staan. Dit was oorspronkelijk dertig meter, maar is nu verhoogd naar veertig meter en, onder voorwaarden, hoger. Dankzij steun van Durf, SGP en CU is dit voorstel aangenomen. Zo kan er, net als in andere delen van de gemeente, ook op Valkenhorst straks wat hoger worden gebouwd.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan zijn we nog niet klaar. Naar alle waarschijnlijkheid volgt er een beroepsprocedure bij de Raad van State. Het oordeel, dat volgens de wethouder verwacht wordt in het eerste kwartaal van 2023, bepaalt of en hoe de gemeente door kan gaan met de plannen. Kortom: wordt vervolgd!