Stevig, maar goed debat over nieuwe coalitieakkoord

Bij voorbaat roepen dat een nieuwe coalitie niet goed is wanneer je zelf niet deelneemt. Dát zien we zowel landelijk als in andere gemeenten net iets te vaak gebeuren. De VVD in Katwijk doet hier niet aan mee. Het is goed dat er een nieuw college is: we zullen hen een eerlijke kans geven en het de komende periode constructief-kritisch volgen. Zorgen zijn er ook: zo ontbreekt een financiële onderbouwing van het akkoord en missen we harde keuzes op een aantal onderwerpen. Veel punten zijn niet uitgewerkt of moeten eerst nog nader bekeken of onderzocht worden.

Financiën
Het hoofdstuk financiën stond achteraan het akkoord en onderaan de portefeuille van wethouder Knape (SGP). Waar normaliter altijd de grootste partij dit zeer belangrijke onderwerp ‘claimt’, leek het deze keer wel alsof geen van de nieuwe wethouders financiën op zich wilde nemen. Er is niemand met brede financiële ervaring; Knape was alleen in de jaren negentig actief als accountant. De VVD is dan ook benieuwd hoe de nieuwe wethouder dit onderwerp gaat aanpakken, in het licht van de grote financiële uitdagingen die voor ons liggen.

Ondanks dat een financiële onderbouwing in het akkoord ontbreekt, weet het nieuwe college al wel dat een verhoging van de lokale belastingen nodig is. Een zorgelijk vooruitzicht: we moeten goed en verstandig omgaan met geld van onze inwoners en niet bij voorbaat al roepen dat er meer geld nodig is, zonder alle plannen en ideeën concreet te hebben uitgewerkt.

Vaagheid
“We kijken naar…”, “we onderzoeken…” en “we werken aan…”: zinsneden die te vaak terugkomen in het nieuwe coalitieakkoord. De VVD had op meer echte keuzes gehoopt én gerekend, omdat onze gemeente die nodig heeft. Daarnaast zijn veel ambities onduidelijk. Zo wil het nieuwe college de komende vier jaar 1.000 woningen bouwen. Hoe dit moet gebeuren en waarom voor dit getal is gekozen (en niet bijvoorbeeld 2.000), is onduidelijk.

Daarnaast is er in het nieuwe akkoord geheel geen aandacht voor een aantal grote verkeersknelpunten, bijvoorbeeld bij het Bosplein op de grens van Katwijk aan Zee en Katwijk Binnen, de kruising N206/Hoorneslaan in Katwijk Noord en de N206/Molentuinweg in Katwijk Binnen, waardoor een oplossing nog langer op zich laat wachten.

En, last but not least: er komt ook de komende vier jaar geen koopzondag. Niet verrassend met deze partijen, wel zeer teleurstellend voor de vele ondernemers die hun inkomsten nu richting buurgemeenten, de flitsbezorger of het internet zien wegvloeien.