Meer hoogbouw mogelijk

Onlangs stond een belangrijke vraag op de agenda van de gemeenteraad: kiezen we voor meer hoogbouw in onze gemeente, of niet? Als een van de krapste woningmarkten van Nederland, is de behoefte aan huizen en appartementen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zeer groot. Om ook voldoende ruimte over te houden voor groen, is het belangrijk om op sommige plekken te kiezen voor hoogbouw. Dat betekent niet dat er nu torenflats zullen verrijzen in het centrum van Katwijk aan Zee. Dat is geen passende plaats. Op andere plekken, bijvoorbeeld meer richting de randen van onze gemeente, kan er echter wel uitstekend hoger gebouwd worden.

In een zogeheten visie was door het college voorgesteld om maximaal 32 meter hoog te bouwen, met uitzondering tot 40 meter. Samen met Durf diende de VVD een voorstel in om dit aan te passen. Met succes! Dankzij een meerderheid, met ook de ChristenUnie, SGP en KiesKatwijk, is de tekst in de visie nu gewijzigd. Hierdoor blijft de mogelijkheid bestaan om in de (nabije) toekomst hoger te bouwen dan 40 meter, wanneer blijkt dat dit de leefbaarheid of betaalbaarheid van woningen ten goede komt. Ook het nieuwe coalitieakkoord houdt deze mogelijkheid open. Goed nieuws voor al onze inwoners die graag meer woningen zien in onze gemeente.