Aandacht voor situatie De Hoftuin

De afgelopen zomer is door de VVD benut om een bezoek te brengen aan een aantal winkelcentra binnen onze gemeente. Eén hiervan was De Hoftuin in Rijnsburg, waar zo’n vijf winkeliers aanschoven voor een goed gesprek. Naar aanleiding van de bijeenkomst, waarin diverse zorgen van ondernemers de revue passeerden, heeft de VVD een aantal vragen gesteld aan het college.

Tijdens het bezoek werd onder meer duidelijk dat een definitief ontwerp voor de vernieuwing van het Hoftuinplein nog altijd niet aan de gemeenteraad is voorgelegd. Hierover wordt al jaren gesproken, en begin 2020 leek er weer een doorstart gemaakt te gaan worden. Sindsdien bleef het echter stil, dus vraagt de VVD naar de stand van zaken hieromtrent. Zo is onduidelijk waarom er sinds vorig jaar niets meer lijkt te zijn gebeurd, en het lijkt erop dat ondernemers niet op de hoogte zijn gehouden van de vertraging.

Daarnaast wil de VVD weten of er gekeken kan worden naar een betere plaats voor het milieupark bij het vernieuwde Hoftuinplein. De huidige ligging leidt namelijk tot overlast en verrommeling. Tot slot zouden winkeliers in De Hoftuin graag in gesprek gaan met de gemeente over een eventuele verplaatsing van de weekmarkt, zodat ruimte op het parkeerterrein behouden blijft.

Aantrekkelijke en goed onderhouden centra zijn belangrijk voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, én noodzakelijk om sterk uit de coronacrisis te komen. De VVD ziet dan ook graag dat er snel werk wordt gemaakt van de plannen die al jarenlang in de kast liggen. Wordt vervolgd!