Zorgen om voetgangerspad Julianabrug

Sinds enkele weken is de Koningin Julianabrug weer volledig opengesteld voor het verkeer. Hierbij is mede op initiatief van de VVD een tweede voetgangerspad aan de westzijde van de brug geplaatst . Er zijn echter bij inwoners zorgen over de veiligheid van dit pad, omdat de dure groenstrook de hoeveelheid ruimte enorm beperkt.

Om die reden heeft raadslid Bastiaan Zuyderduyn eerder deze week namens de VVD vragen gesteld aan het college. Hij vraagt of de zorgen bekend zijn bij het college en of er in de planvorming rekening is gehouden met een barrière tussen het pad en de weg. Zo niet, dan wenst de VVD dat er alsnog een barrière in de vorm van bijvoorbeeld een hek wordt geplaatst. Met name voor de veiligheid van jongere kinderen wordt gevreesd, omdat zij zich niet altijd bewust zijn van de gevaren op de weg.

De VVD wacht de reactie van het college af.