Vragen over verkeersveiligheid Voorschoterweg

Al geruime tijd zijn de werkzaamheden voor de RijnlandRoute bezig en dit heeft ook geleid tot veranderingen voor de verkeerssituatie op de Voorschoterweg. Tijdens werkzaamheden is de wegversmalling op de Voorschoterweg ter hoogte van het viaduct van de A44 verwijderd, waardoor voertuigen vaker snelheidsovertredingen begaan en de verkeersveiligheid is afgenomen.

VVD Katwijk vraagt het college dan ook of zij bekend is met de gewijzigde verkeerssituatie en of er contact is geweest met de buurtbewoners. Ook zou het volgens de liberalen goed zijn als de gemeente contact opneemt met de gemeente Leiden om gezamenlijk op te trekken om de veiligheid van de weg te verbeteren.

De maximum snelheid van 60 km per uur in combinatie met de verwijdering van de wegversmalling leidt in de praktijk tot onveilige situaties op deze weg met name voor de omwonenden.

Binnen een maand zal het college de vragen van de VVD fractie gaan beantwoorden.