"Betalen voor restafval leidt tot afvaldumpen"

In de Gelderlander van 18 maart jl. is een artikel gepubliceerd over het afschaffen van diftar in de gemeente Arnhem. Na een zogenoemd ‘afvalreferendum’ heeft een meerderheid tegen het afvalbeleid gestemd. In diverse wijken wordt het afvaldumpen als grote ergenis ervaren. Daarnaast veroorzaakt het veel ongedierte. Naar aanleiding van dit artikel heeft raadslid Annette Brul namens VVD Katwijk vragen gesteld.

Raadslid Brul vraagt het college welke conclusies zij trekt uit deze casus en of zij zich ervan bewust is dat invoering van diftar ook in Katwijk tot afvaldump kan leiden. De vraag ligt voor hoe het college zwerfvuil denkt te kunnen voorkomen bij de invoering van dit systeem. Ook stelt zij voor om in het participatie traject inwoners te vragen hoe zij tegen de invoer van diftar aankijken. De uitkomst hiervan zou dan met de raad gedeeld worden. Binnenkort volgt beantwoording van het college.