Budgetoverschrijding en de wethouder ploegde voort

Afgelopen donderdag was er voor de tweede keer een oordeelsvormende sessie over de "voortgang digitalisering van de parkeerketen". De eerste sessie riep namelijk zoveel vragen op, dat er op dat moment door de commissie niet geoordeeld kon worden.

De feiten? Een overschrijding van 2,7 maal het oorspronkelijke budget. Een getergde wethouder Nagtegaal die vorige keer op vragen van de VVD zei: "... als u daar behoefte aan heeft, dan trek ik ze allemaal over de vloer en krijgen we verhalen waar niemand een touw aan kan vastknopen.’’ Met andere woorden: beste gemeenteraad, teken maar bij het kruisje. Helaas werkt dit niet zo.

 

In de tussenperiode volgde beantwoording van politieke vragen en kwam er een nieuwe verklarende brief van het college met in de laatste alinea: "Zonder het krediet kunnen we de communicatie en ondersteuning aan onze klanten maar heel beperkt aanbieden."

 

Op zich is er dan heel goed geluisterd naar de collega raadsleden die in de eerste sessie de dienstverlening aan de burger erg belangrijk vonden. Uiteraard zijn we het hier als VVD Katwijk helemaal mee eens. Maar weer inhuur, terwijl wij hier eigenlijk wel een beetje van af willen.

 

Maar goed lezend in het raadsvoorstel: De inhuur expertise kost € 110.000,- en de inhuur voor dienstverlening € 50.000,- Dan is het wel heel gemakkelijk om de laagste investering te benadrukken en daarmee de raadsleden naar de mond te praten. Dit terwijl het dubbele nodig is voor expertise. Al eerder drong de VVD bij de wethouder aan om informatie op te vragen bij gemeenten die dit proces eerder hebben doorlopen. De voorbeelden zijn er en zoveel anders is Katwijk toch niet? Als dit vervolgens aan het ingehuurde expertise-buro wordt aangeboden, hoeft dat wiel in ieder geval niet meer uitgevonden te worden.

 

Uiteindelijk toonde wethouder zich in de vergadering schuldbewust, erkende hij dat er fouten zijn gemaakt, wil de gemeente er van gaan leren, is de gemeente dan ook “een lerende organisatie” en gaat hij toevallig in zijn portefeuille ook over het personeel, dus dit komt goed(?)

 

De VVD constateert wederom overschrijdingen van het budget, constateert dat zaken vergeten zijn, missen regie bij de wethouder. En wethouder Nagtegaal? Hij ploegde, misschien wel zuchtend, weer voort.