Update verkeersmaatregelen Binnensluis en Westerbaan

In verband met de aanpak van de Julianabrug werden vorig jaar een aantal verkeersmaatregelen ingezet om het verkeer zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van deze werkzaamheden.

Naar aanleiding van de onvrede van inwoners, ondernemers en gasten van onze gemeente hebben SGP, VVD en ChristenUnie een motie ingediend om deze maatregelen, in de vorm van een pilot, tijdelijk op te heffen. Dat heeft toen in de gemeenteraad tot behoorlijk wat discussie geleidt en het college wilde er in beginsel niets van weten. Doordat een meerderheid in de raad de motie steunde, kwam er toch een pilot. De pilot pakte positief uit en daarom heeft het college op 15 december besloten de pilot voort te zetten tot en met medio maart 2021. Het college wilde nog geen definitieve openstelling omdat zij een slag om de arm wilde houden en er nog altijd van overtuigd was dat de situatie toch zou verslechteren. Het lijkt er nu echter sterk op dat zowel de Binnensluis als de Westerbaan volledig open blijven tijdens de werkzaamheden aan de Julianabrug. 

Een echt ruiterlijk toegeven vanuit het college dat de gemeenteraad en wel in het bijzonder de VVD, SGP en ChristenUnie een goed punt hadden en dat hiermee aan een breed levende wens vanuit de samenleving tegemoet kon worden gekomen, werd en wordt (nog) niet echt gehoord. Na de opening van de Julianabrug zal er een procesevaluatie plaatsvinden waarbij ook de verkeersmaatregelen uitgebreid zullen worden geĆ«valueerd. De VVD, SGP en ChristenUnie kijken met belangstelling naar die evaluatie uit. Voor nu zijn deze partijen heel blij dat door de uitvoering van hun motie tegemoet kon worden gekomen aan de wens van veel inwoners en bedrijven in en buiten Katwijk.