Wanneer wordt mijn huis gebouwd?

Er is grote behoefte aan nieuwe woningen. In 2003 sloot Vliegkamp Valkenburg, sindsdien ligt daar 240 hectare braak. Prima locatie om te bebouwen. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Gemeenteraadsleden vergaderen er al jaren over in een commissie. Alles wat wij bespraken moest geheim gehouden worden. Maar donderdag 11 maart is er eindelijk een openbare vergadering waar u vragen mag komen stellen. Daarom durf ik u alvast een klein beetje te vertellen. Een jaar geleden, op 3 maart 2020, schreef minister Knops – toen verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de eigenaar van het vliegkamp- dat er een bestuursafspraak was gemaakt tussen het RVB en de gemeente Katwijk. Voor de zomer van 2020 zou er een samenwerkingsovereenkomst (SOK) komen, gevolgd door een bestemmingsplan. En dus zou eind 2021 de grond bouwrijp worden gemaakt, aldus Knops. Aan de brief van de minister was een heel drama voorafgegaan. Katwijk en het RVB konden het niet eens worden, mediatie door de provincie faalde, druk van de Tweede Kamer forceerde de bestuursafpraak. Juni 2020 kregen de leden van de PLV te horen dat er toch nog geen SOK was: moeizame onderhandelingen. Eind augustus was er een versie, die in september 2020 door de raad in een besloten vergadering ongewijzigd werd vastgesteld. Wat er in staat is voor u nog steeds geheim. Maar ik verzeker u dat wie het leest zich niet kan voorstellen dat hierover zolang, zoveel ruzie is gemaakt: het staat vol wederzijdse goede bedoelingen. Volgende obstakel: het bestemmingsplan. Op 16 december jl. kregen de commissieleden te horen dat het in januari 2021 ter inzage gelegd zou worden, en voor de zomer van dit jaar vastgesteld. Op 14 januari jl. werd de commissie weer bijeengeroepen: het ging toch niet door, inzagelegging verschoven naar mei 2021. En op 18 februari jl. weer vergadering: nu wordt het 4e kwartaal 2021. Ter inzagelegging, daarna behandeling van bezwaren, Raad van State, kunnen makkelijk 6 maanden tot 1 jaar in beslag nemen. Dan nog 1- 1,5 jaar aanbesteding en bouwvergunningen. Nu weet u wanneer uw nieuwe woning klaar is. Steeds weer zijn stukgelopen onderhandelingen de oorzaak van de vertragingen. We ontkomen er dan ook niet aan om ons af te vragen: ligt dat aan de wethouder, Politicus van het Jaar, Mostert? Heeft deze zakelijk onervaren politicus het in zich om namens ons te onderhandelen over een project van (bij meer dan 5000 woningen) meer dan anderhalf miljard euro? Toon Stegmann Fractievoorzitter VVD Katwijk

Gemeenteraadsleden vergaderen er al jaren over in een commissie. Alles wat wij bespraken moest geheim gehouden worden. Maar donderdag 11 maart is er eindelijk een openbare vergadering waar u vragen mag komen stellen. Daarom durf ik u alvast een klein beetje te vertellen. Een jaar geleden, op 3 maart 2020, schreef minister Knops – toen verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de eigenaar van het vliegkamp- dat er een bestuursafspraak was gemaakt tussen het RVB en de gemeente Katwijk. Voor de zomer van 2020 zou er een samenwerkingsovereenkomst (SOK) komen, gevolgd door een bestemmingsplan. En dus zou eind 2021 de grond bouwrijp worden gemaakt, aldus Knops.


Aan de brief van de minister was een heel drama voorafgegaan. Katwijk en het RVB konden het niet eens worden, mediatie door de provincie faalde, druk van de Tweede Kamer forceerde de bestuursafpraak. Juni 2020 kregen de leden van de PLV te horen dat er toch nog geen SOK was: moeizame onderhandelingen. Eind augustus was er een versie, die in september 2020 door de raad in een besloten vergadering ongewijzigd werd vastgesteld. Wat er in staat is voor u nog steeds geheim. Maar ik verzeker u dat wie het leest zich niet kan voorstellen dat hierover zolang, zoveel ruzie is gemaakt: het staat vol wederzijdse goede bedoelingen. 


Volgende obstakel: het bestemmingsplan. Op 16 december jl. kregen de commissieleden te horen dat het in januari 2021 ter inzage gelegd zou worden, en voor de zomer van dit jaar vastgesteld. Op 14 januari jl. werd de commissie weer bijeengeroepen: het ging toch niet door, inzagelegging verschoven naar mei 2021. En op 18 februari jl. weer vergadering: nu wordt het 4e kwartaal 2021. Ter inzagelegging, daarna behandeling van bezwaren, Raad van State, kunnen makkelijk 6 maanden tot 1 jaar in beslag nemen. Dan nog 1- 1,5 jaar aanbesteding en bouwvergunningen. Nu weet u wanneer uw nieuwe woning klaar is. 


Steeds weer zijn stukgelopen onderhandelingen de oorzaak van de vertragingen. We ontkomen er dan ook niet aan om ons af te vragen: ligt dat aan de wethouder, Politicus van het Jaar, Mostert? Heeft deze zakelijk onervaren politicus het in zich om namens ons te onderhandelen over een project van (bij meer dan 5000 woningen) meer dan anderhalf miljard euro? 


Toon Stegmann

Fractievoorzitter VVD Katwijk