VVD Katwijk in 2020

Afgelopen jaar was een uitzonderlijk en heftig jaar. De uitbraak van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 heeft het leven van veel mensen op zijn kop gezet, ook in onze gemeente. Velen zijn bezorgd over de gezondheid van hun dierbaren, het behoud van hun baan of het voortbestaan van hun bedrijf. In deze moeilijke tijd zijn onze gemeenteraadsleden Annette Brul, Toon Stegmann en Bastiaan Zuyderduyn en burgerraadslid Pieter Kuijt hard aan de slag geweest om zorgen van onze inwoners aan te kaarten en zaken voor elkaar te krijgen.

Coronamaatregelen

De coronamaatregelen waren behoorlijk ingrijpend en VVD Katwijk heeft zich er afgelopen jaar voor ingezet om zoveel mogelijk te kijken naar wat wel kan. Mede naar aanleiding van onze vragen over het aanvankelijk sluiten van de strandhuisjes, heeft de veiligheidsregio in mei besloten het gebruik van de strandhuisjes weer toe te staan. De verruiming van het terrassenbeleid heeft ook op onze steun kunnen rekenen net zoals de mogelijkheid voor kwijtschelding van de OZB voor ondernemers die het zwaar hebben. Om tot een betere spreiding te komen van het bezoek aan winkels, heeft de VVD Katwijk een motie ingediend voor een gesprek van het college met ondernemers over de mogelijkheden voor een tijdelijke zondagsopenstelling. Deze motie is jammer genoeg met 16 tegen 17 stemmen verworpen. 

Raadsenquête DSV 

In 2020 was het college niet altijd even transparant naar onze bewoners op een aantal belangrijke dossiers. Wij hebben daarom gepleit voor meer openbaarheid over bijvoorbeeld de geldstromen van de jeugdzorg en DSV. In 2012 was raadsbreed besloten om DSV een garantstelling te verstrekken van 55 miljoen voor onder andere de sloop en herbouw van Duinrand en andere projecten. In 2019 bleek dat DSV in ernstige financiële nood zat en er werd aanspraak gemaakt op de garantstelling. Het leek erop dat de gemeente had zitten slapen. VVD Katwijk heeft daarom samen met een aantal andere partijen gepleit voor een raadsenquête om de onderste steen boven te krijgen. Omdat de collegepartijen weigerden hieraan mee te werken, hebben we een motie van wantrouwen ingediend. 

Bouwen, bouwen, bouwen 

Na jaren van onderhandelen is er dit jaar dankzij de druk van VVD-kamerlid Koerhuis en de provincie eindelijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de bouw van het voormalige vliegkamp Valkenburg. Ondertussen is er nog steeds geen paal in de grond, worden wederom deadlines overschreden, maar de VVD zal zich blijven inzetten voor een spoedige bouw van het voormalige vliegveld, want de woningnood in onze gemeente is enorm hoog. De verdere regulering van de woningmarkt, die de woningmarkt alleen maar verder op slot zet, kon daarentegen niet op onze steun rekenen. Regulering is niet de oplossing, maar bouwen, bouwen, bouwen. 

Verkeer en vervoer 

Afgelopen jaar ging een groot deel van Katwijk op de schop. De aanleg van de tunnel onder de Zeeweg, de aanleg van de RijnlandRoute en de noodzakelijke renovatie van de Julianabrug hebben een enorme impact. We hebben alles geprobeerd om de tijdelijke N206 aan de zuidkant te krijgen, maar helaas zonder succes. In april presenteerde het college diverse verkeersmaatregelen vanwege de afsluiting van de Julianabrug, waarbij de Binnensluis en de Westerbaan in noordelijke richting eenrichtingsverkeer zouden worden. Hier hebben we ons vanaf het begin tegen verzet. Uiteindelijk hebben we in samenwerking met de SGP en de CU voor elkaar gekregen om deze wegen weer helemaal open te krijgen. Verder hebben we ons ingezet voor het veiliger maken van het Bosplein en de Brouwerstraat, maar helaas komt het college op dit punt nog steeds niet in actie en blijft het bij visiedocumenten. Naar aanleiding van onze vragen over de verkeersveiligheid bij de Katwijkerbroek zijn de verkeersspiegels daar weer teruggeplaatst. 

Parkeerbeleid 

Dit jaar werd er een nieuw parkeerbeleid gepresenteerd nadat dit keer op keer was uitgesteld. Hierin stonden twee zaken waar we ons al jaren voor inzetten. Allereerst de invoering van betaald parkeren op zondag. Met name op drukke zomerse dagen was er veel parkeeroverlast in het centrum. Betaald parkeren is een middel om deze overlast te beperken en te stimuleren dat mensen elders parkeren. Het invoeren van twee uur gratis parkeren in de parkeergarage aan het strand in de wintermaanden was een ander idee uit ons verkiezingsprogramma dat nu eindelijk ingevoerd is. We hebben ons als enige partij wel met hand en tand verzet tegen de verhoging van de parkeertarieven in onze gemeente en onze zorgen geuit over de vermindering van het aantal parkeerplekken in met name het centrum. 

Geen verhoging OZB 

Een ander punt waar we ons veel mee hebben bezig gehouden is het niet verhogen van de belastingen. Door de coronacrisis moet er namelijk nog meer bezuinigd worden en het college wil dat tekort voor een groot deel door de huizenbezitters laten betalen. Om die reden hebben we als VVD Katwijk een tegenbegroting ingediend, waarin we aantoonden dat je door andere keuzes de belasting op huizen (OZB) niet hoeft te verhogen en zelfs nog wat geld overhoudt. Ook op dit punt hadden we helaas maar weinig steun, maar we zullen ons de komende jaren hiertegen blijven verzetten.


Dit overzicht is een bondige selectie: in de raads- en commissievergaderingen zijn nog veel meer bijdragen geleverd. Benieuwd naar onze inbreng bij andere dossiers? Deze zijn terug te vinden via de website van de Katwijkse gemeenteraad.