De VVD Katwijk zoekt een enthousiaste penningmeester!

Het penningmeesterschap is een centrale rol in het bestuur. Het bestuur zoekt iemand met affiniteit in financiën, een proactieve bestuurder, en een aanspreekpunt als het gaat om financieel gerelateerde vragen.

Het penningmeesterschap is een centrale rol in het bestuur. Het bestuur zoekt iemand met affiniteit in financiën, een proactieve bestuurder, en een aanspreekpunt als het gaat om financieel gerelateerde vragen.

 

Achtergrond

 

In verkiezingscampagnes is een goed gevulde kas onmisbaar. De VVD Katwijk is financieel al goed op weg naar de campagne van 2022. De penningmeester is verantwoordelijk voor deze reserves en het uitgeven daarvan tijdens de campagne.

 

Taken

 

De penningmeester is o.a. verantwoordelijk voor:

  •           De jaarrekening: Het opstellen van de jaarcijfers, het bespreken hiervan met de kascommissie, en het indienen van de jaarrekening (inclusief begroting en getekend verslag kascommissie) voor 1 maart na het afgelopen boekjaar bij het algemeen secretariaat van de VVD. (Voor 2020 is dit al geregeld). Ook zal er verantwoording van deze cijfers moeten plaatsvinden bij de ALV;
  •           De begroting: Het opstellen van de begroting. Deze begroting moet in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar worden geagendeerd voor goedkeuring door de ALV. De ledenvergadering stelt de begroting vervolgens vast. (De begroting 2021 is al goedgekeurd). Met de goedgekeurde begroting heeft de penningmeester het mandaat voor het doen van uitgaven;
  •           De kascommissie: Het organiseren van een kascommissie en de jaarcijfers met deze commissie bespreken.
  •           Uitgaven: de penningmeester is verantwoordelijk voor een verstandig uitgavenmanagement, dient op de hoogte te zijn van wat er speelt op administratief gebied en is verantwoordelijk voor de uiteindelijk afhandeling van uitgaven (verwerken van betalingen);  
  •           Fundraising: de campagne is altijd afhankelijk van giften. Ook hierin speelt de penningmeester een rol, zowel in het verwerven van giften als in de registratie ervan;
  •           Communicatie: zowel bestuur als de campagne moeten op de hoogte blijven van de financiële situatie. Er kan niet teveel geld uitgegeven worden, maar aan de andere kant is het zonde als we de campagnereserve niet gebruiken waar zij voor dient.

 

 

Geïnteresseerden kunnen zich melden via voorzitter@vvdkatwijk.nl. Ook indien u vragen heeft over de functie. De vorige penningmeester blijft in het bestuur (nu als voorzitter) dus is altijd beschikbaar om een nieuwe penningmeester bij te staan.