Algemene Beschouwingen: leg rekening niet bij de inwoners!

Morgen beginnen de jaarlijkse Algemene Beschouwingen. Een maand later dan normaal, want de komende jaren staat de gemeente Katwijk voor een enorme opgave om de begroting sluitend te krijgen. Om dit doel te bereiken stelt het college naast een aantal bezuinigingen en intensiveringen voor om de belasting op huizen en bedrijven (OZB) de komende vijf jaar met maar liefst 47% te verhogen. Voor een gemiddeld huishouden komt dit neer op een verhoging van €135 per jaar.

In de communicatie naar onze inwoners wordt beweerd dat de stijging slechts enkele tientjes is, maar naast de 4% verhoging per jaar die het college voorstelt, wordt de OZB daarbovenop nog eens jaarlijks met een vast percentage van 2,5% verhoogd. Daarnaast wordt de afschaffing van de precariobelasting in 2022 ook ruim doorberekend aan de huizenbezitters met een verhoging van maar liefst 15%, terwijl het in werkelijkheid slechts 12,1% hoger zou mogen worden als het inderdaad niet meer wordt doorberekend aan onze inwoners.

De Katwijkse VVD is niet tevreden met deze gang van zaken en wil dat het college de tekorten niet gaat neerleggen bij onze hardwerkende inwoners. Ook zijn er veel ondernemers die het zwaar hebben ten gevolge van de coronacrisis en die kunnen deze extra belastingverhogingen niet gebruiken. De gemeente moet volgens de liberalen fundamenteel kijken naar de uitgaven, in het bijzonder de volgende drie punten.

Allereerst wil de VVD geen verdere uitbreiding van de gemeentelijke organisatie. Ook moet er minder geld worden uitgegeven aan gemeenschappelijke regelingen en moeten er minder visies en rapporten worden geschreven waar niets mee gedaan wordt. Voorbeelden hiervan zijn het verkeersveiligheidsplan en de woonvisie. Mooie woorden, maar het verdwijnt vaak in een lade. Wat is er bijvoorbeeld gebeurs met de veiligheid van de Brouwerstraat en het Bosplein? En zijn er inmiddels voldoende starterswoningen?

Kortom, de gemeente moet eerst kritisch naar haar eigen uitgaven kijken in plaats van de rekening bij onze inwoners te leggen. Daarom komt de VVD morgen met een sluitende tegenbegroting, die ook doorberekend is door de gemeentelijke organisatie.