Gemeenteraad steunt pilot opening Binnensluis

Mooi nieuws! Dankzij een motie van de VVD, SGP en CU, komt er een pilot van vier weken voor openstelling van de Binnensluis in beide richtingen. De VVD stelde enkele weken geleden schriftelijke vragen aan het college, en met steun van diverse andere partijen is er een ruime meerderheid in de raad vóór de pilot.

Op 31 augustus sloot de Koningin Julianabrug voor een grondige renovatie. De gemeente besloot toen om eenrichtingsverkeer in te stellen op zowel de Binnensluis als de Westerbaan (in noordelijk richting). De VVD Katwijk is hier vanaf het begin tegen geweest, omdat het voor nabij wonende inwoners en ondernemers veel overlast geeft bovenop de sluiting van de brug. Ook zijn de verwachtingen uit de verkeersmodellen niet volledig uitgekomen. De afsluiting heeft bovendien geleid tot een grote toename van het verkeer op de Hoorneslaan-Oost, de N206 en de Westerbaan, met alle extra uitstoot van dien.

Uit de cijfers van september bleek dat met name op de Binnensluis veel minder verkeersbewegingen waren dan volgens de verkeersmodellen van april (6439 tegenover 13590). Ook waren er veel incidenten. Om die reden is bij de aankondiging van de versoepelingen drie weken terug de vraag gesteld of er een pilot kan komen van enkele weken met een volledige openstelling van de Binnensluis. In goed overleg met de SGP en de CU is er uiteindelijk een motie ingediend met deze strekking, in de vorm van een pilot van vier weken. Vervolgens wordt bekeken of deze versoepelingen definitief worden gemaakt.