De gemeente moet eerst in eigen vlees snijden

“Het water staat ons letterlijk aan de lippen,” aldus wethouder van Helden in een video, waarin hij spartelend in zee vroeg om meer middelen van het rijk. Het probleem ligt echter veel fundamenteler dan alleen de tekorten bij jeugdzorg. Er zijn namelijk de afgelopen jaren veel voorbeelden van projecten die veel meer kosten dan begroot, zoals de verbouwing van het gemeentehuis en werden er onnodige luxe uitgaven gedaan. VVD Katwijk heeft in het verleden vaker gezegd dat de gemeente op te grote voet leeft, omdat ooit was ingezet op een gemeente met 80.000 inwoners in 2020. Om die reden moet de gehele begroting kritisch worden bekeken. De discussienota die door het college is gepresenteerd is een stap in de goede richting.

Het is goed dat overschrijdingen voortaan moeten worden opgelost binnen het eigen domein. Bij de jeugdzorg bijvoorbeeld moet kritisch gekeken worden naar de toegang, waarbij men voorzichtig moet zijn om jongeren niet te snel te labelen. Het is belangrijk dat de aandacht uitgaat naar jongeren die het echt nodig hebben.

Het college wil een aantal prioriteiten stellen. De huidige lijst is alleen te vaag, omdat het niet geconcretiseerd wordt en er geen kostenplaatje bij is gevoegd. Daarnaast moet er een overzicht komen van de wettelijke taken die de gemeente heeft en wat er kan worden afgestoten naar regionaal of landelijk niveau. Hierbij moet wel kritisch gekeken worden naar de kosten van de gemeenschappelijke regelingen en wat deze opleveren, zoals Holland Rijnland.

De herziening van het accommodatiebeleid is een goede zaak. Het maatschappelijk vastgoed is iedere keer buiten schot gebleven. Dit is oneerlijk naar andere partijen waar al meerdere keren wel flink op is bezuinigd. De nieuwe lijn van het college waarin op veel gebieden meer eigen verantwoordelijkheid wordt genomen kan op steun van de VVD rekenen.

Om woningbouw te stimuleren moet de gemeente meer regisseren waar het vastloopt. Ze lijkt erg op de rem te drukken bij projecten zoals de Visserijschool en het Hof van Rijnsburg. Een klankbordgroep woonvisie met alle partijen om de tafel zou daarbij kunnen helpen.

De gemeente Katwijk heeft een relatief groot ambtenarenapparaat. Wanneer er minder taken zijn betekent dat een kleinere organisatie. De VVD is daarnaast voor een plafond op de hoeveelheid investeringen. Alleen de echt noodzakelijke investeringen moeten worden gedaan.

en slotte is VVD Katwijk tegen verdere belastingverhogingen en andere inkomsten. Het wordt tijd dat de gemeente in haar eigen vlees gaat snijden.