Amsterdamse parkeertarieven in Katwijk?

Al vele jaren ervaren bewoners van vooral het centrum van Katwijk aan Zee overlast van geparkeerde auto’s op zondag. Dit komt doordat Katwijk jarenlang vasthield aan het beleid om betaald parkeren principieel niet in te voeren op zondag en op die dag ook geen boa’s in te zetten om dit te handhaven. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bleek er, na de ommezwaai op dit punt van het CDA, eindelijk een meerderheid te zijn voor handhaving en betaald parkeren op zondag. Na een aantal keren vooruitschuiven werd onlangs het nieuwe parkeerbeleid door het college gepresenteerd.

Naast betaald parkeren op zondag staan er nog een aantal goede zaken in, zoals het eerder door VVD-raadslid Bastiaan Zuyderduyn aangedragen idee om in de winterperiode de eerste twee uur gratis parkeren toe te staan in de parkeergarages en de parkeerplekken bij de noord- en zuidduinen. De vereenvoudiging van het huidige parkeerbeleid door onder andere het terugbrengen van het aantal parkeerzones krijgt ook steun van de Katwijkse VVD.

Het verhogen van de tarieven voor straatparkeren naar 3 euro per uur en het verder uitbreiden van het betaald parkeren gebied is de VVD echter een doorn in het oog. Parkeren mag nooit een melkkoe worden voor de gemeente, maar moet wat ons betreft een middel blijven om de overlast van parkeren voor onze bewoners zoveel mogelijk te beperken. Ook moet er aandacht zijn voor parkeren voor werknemers in het centrum, door bijvoorbeeld parkeren bij Quick Boys (ten dele) gratis te houden.

In plaats van het uitbreiden van het betaald parkeren, kan het college er daarnaast voor kiezen de tarieven naar de randen van het centrum af te bouwen, zodat de overlast buiten die ring zo klein mogelijk blijft. Wanneer het parkeerbeleid in de gemeenteraad wordt besproken, zal de VVD dan ook met een voorstel komen om dit aan te passen.