Geen eenrichtingsverkeer op de Binnensluis

Enige tijd geleden riep de VVD Katwijk samen met Durf op om opnieuw te kijken naar de omleidingsroutes voor de renovatie van de Koningin Julianabrug. Het college is namelijk voornemens van de Binnensluis en de Westerbaan tijdens deze renovatie een eenrichtingsweg te maken. Bovendien leidde de recente sluiting van de Zeeweg vanwege de aanleg van de fietstunnel tot chaotische taferelen bij het Bosplein, de tunnel bij de Nieuwe Duinweg en de Molentuinweg. Wethouder Rien Nagtegaal heeft naar aanleiding van deze twijfels vorige week een sessie georganiseerd om deze maatregelen te bespreken.

Tijdens deze avond bleek dat verkeersdeskundigen de door VVD voorgestelde extra maatregelen op het Bosplein zoals verkeerslichten of aanpassen van de voorrangsregels aan het onderzoeken zijn. Tevens worden deze maatregelen meegenomen voor eventuele blijvende maatregelen om dit kruispunt te verbeteren. De tunnel op de Nieuwe Duinweg werd vorige week zelfs in zijn geheel afgesloten en dat zal later weer gebeuren tijdens de renovatie van de Julianabrug om sluipverkeer richting de Molentuinweg te voorkomen. De VVD stelde voor om de eerste twee weken van de sluiting van de Julianabrug geen extra maatregelen te treffen bij de Binnensluis en als dit niet werkt eventueel later de maatregelen aan te scherpen. Het college wil echter niet opschalen, maar juist met de maximale maatregelen starten om dan eventueel af te kunnen schalen.

Een ander idee van de VVD is om de voorgestelde oprit naar de Zeeweg vanuit de N206 uitsluitend open te stellen voor lokaal verkeer middels veiligheidsbakens, zodat verkeer uit Katwijk-Noord niet vele kilometers hoeven om te rijden bij een sluiting van de Binnensluis richting het centrum. De verkeersdeskundigen vinden dit geen goed idee vanwege de toenemende drukte op de rotonde van de Zeeweg. De VVD is teleurgesteld dat het college en een meerderheid van de raad de tijdelijke maatregelen niet willen aanpassen en zal na sluiting van de brug de ontwikkelingen zeer goed in de gaten houden, zodat wellicht de maatregelen alsnog kunnen worden afgeschaald.