VVD wil niet nog meer belastingverhogingen

Door het uitbreken van de coronacrisis is het besef er nu ook bij het gemeentebestuur: het uitgavenpatroon van de gemeente Katwijk is niet langer houdbaar. De VVD Katwijk vindt het belangrijk om eerst kritisch naar de eigen uitgaven te kijken, voordat de lokale belastingen verder worden verhoogd en het tekort op onze huizenbezitters en ondernemers wordt afgeschoven.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werden er gesprekken gevoerd voor een nieuw te vormen college. De VVD gaf toen onder meer aan dat het nieuwe college minder moet gaan uitgeven om de begroting op orde te krijgen en snel moet gaan bouwen op het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Het nieuwe college was echter voornemens meer uit te geven, bijvoorbeeld aan een peperduur cultureel centrum in plaats van een veel goedkopere renovatie van de huidige bibliotheek. Daarnaast werd de belasting op huizen en bedrijven (de OZB) de afgelopen twee jaar met maar liefst 16,7% verhoogd.

Vorig jaar bleek al dat het uitgavenpatroon van de gemeente te groot was in een economisch voorspoedige tijd en kwam er een opgave om zo’n vijf miljoen per jaar structureel te gaan bezuinigen. De VVD riep toen wederom op tot een takendiscussie, waarbij de bezuinigingen eerlijk over de begroting zouden worden verdeeld en de begroting in crisistijd houdbaar zou blijven, maar dit was volgens het college en een ruime meerderheid van de gemeenteraad niet nodig.

Een tijd geleden was de ambitie om in 2020 als gemeente Katwijk 80.000 inwoners te hebben na bebouwing van het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Onder meer het uitgavenpatroon van onze gemeente is hier op gebaseerd. Maar door het jarenlange getouwtrek is er nog altijd geen paal de grond in gegaan. Ook door uitstel van de invoering van de Omgevingswet zal de gemeente minstens een jaar lang meer kosten maken dan nodig en dure externe inhuur van personeel door de gemeente is de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen.

Het college heeft aan de gemeenteraad nu diverse scenario’s voorgelegd, waaronder een verdere verhoging van de lokale belastingen. Amendementen van de VVD om dit niet verder te onderzoeken en de bezuinigingen eerlijk te verdelen haalden vorige week geen meerderheid, maar de VVD zal zich blijven inzetten voor het niet verder verhogen van de lokale belastingen en het verminderen van het uitgavenpatroon van onze gemeente.