Hoe verder met de bibliotheek?

Vorige week is in de gemeenteraad gesproken over een mogelijke fusie van de bibliotheek, de muziekschool en K&O (Kunst & Ontspanning). De VVD vindt het belangrijk dat er geïnvesteerd blijft worden in de huidige locatie van de bibliotheek, waar recent door gebrekkig onderhoud waterschade is ontstaan. Daarnaast is de VVD voor verzelfstandiging van de muziekschool.

In 2018 werd na felle tegenstand vanuit onder meer de VVD de Noordzeepassage afgeschoten als beoogde nieuwe locatie van onder meer de drie hiervoor genoemde culturele instellingen. Ondertussen wordt de huidige hoofdbibliotheek aan de Schelpendam in Katwijk aan Zee niet goed onderhouden, met als triest gevolg de ontstane waterproblemen.

De VVD was richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 helder: wel investeren in de huidige locatie van de bibliotheek, maar geen miljoenenuitgave voor een gekunstelde locatie in de Noordzeepassage. Destijds werden ter elfde ure K&O en de muziekschool erbij gehaald als medegebruikers, om het plan rond te maken. Ondanks het niet doorgaan van de Noordzeepassage, is dit zaadje wel blijven groeien. Mede door aangekondigde bezuinigingen wil men nu gedrieën door als één organisatie: Cultuurbedrijf Katwijk.

De volgorde voor dit voorstel is nu in ieder geval beter, met eerst de inhoud, dan de financiën en tot slot de locatie. Eigenlijk had dit een aantal jaar geleden ook op deze wijze gemoeten, maar ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’. Om nu te kunnen fuseren, dient de muziekschool eerst verzelfstandigd te worden. Het is prima dat hier nu onderzoek naar wordt gedaan.

Daarnaast ligt er een rapport van adviesbureau Berenschot, waarbij diverse mogelijkheden aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zoals een fusie met behoud van de huidige (soms verouderde) locaties of één nieuwe centrale locatie. De vraag blijft dan nog waar dit laatste zou kunnen, want er zijn maar weinig geschikte locaties. De VVD blijft het dossier kritisch volgen en hoopt dat er na de zomer echt stappen gezet kunnen worden. Of wordt dit bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen wederom een belangrijk thema…?