Meer ruimte voor ondernemers in tijden van Corona

Afgelopen donderdag was er voor de gemeenteraad een commissieavond over de coronamaatregelen in de gemeente Katwijk. VVD-raadslid Annette Brul - van Egmond was positief over de gang van zaken tijdens Hemelvaartsdag. Het strand is niet afgesloten geweest, zodat iedereen de vrijheid had te genieten van het mooie weer en er werd tegelijkertijd door de meesten goed rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM.

VVD Katwijk maakt zich wel ernstig zorgen over de economische gevolgen van de coronacrisis. Veel ondernemers in de toeristische sector, de sierteelt, de retail en zzp’ers hebben het zwaar. Het is voor de liberalen een topprioriteit dat er geen ondernemers omvallen door deze crisis. Het omvallen van bedrijven heeft namelijk enorme maatschappelijke gevolgen, zoals het verlies van banen. Zij willen daarom coulant zijn richting ondernemers.

“We krijgen signalen dat ondernemers beperkt worden in hun bedrijfsvoering door een erg strikte handhaving van bepaalde wetten. Ondernemers worden bijvoorbeeld tegengewerkt bij het verstandig spreiden van hun klanten door een weigering van een verruiming van de openingstijden op zondag en strandtenthouders hebben bijvoorbeeld een waarschuwing ontvangen voor de verkoop van drank op hun strandvak, terwijl een biertje gekocht bij de supermarkt probleemloos kan worden gedronken,” aldus VVD-raadslid Bastiaan Zuyderduyn. Hij hoopt dat het college in deze moeilijke periode stopt met ondernemers pesten en zich ruimhartig gaat opstellen richting hen, uiteraard binnen de geldende voorschriften voor de gezondheid. Ook vroeg hij het college kwijtschelding van belastingen voor ondernemers die het zwaar hebben.

Ten slotte werden de financiële aspecten van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus behandeld. De gemeente is net begonnen met de uitvoering van de vorig jaar ingezette ombuigingen en daarbovenop moet nog meer bezuinigd gaan worden. Voor de VVD is het van belang dat de economische gevolgen van de crisis zo beperkt mogelijk blijven. Op lange termijn is het namelijk beter voor de gemeentelijke inkomsten als we onze economie sterker houden. Tijdens de presentatie van de Kadernota, een voorzet van de begroting, zal hierop verder worden ingegaan.