Verkeerssituatie Bosplein en Nieuwe Duinweg onhoudbaar

Sinds de afsluiting van de Zeeweg-Oost vanwege de aanleg van de fietstunnel bij het Waterloopje is de verkeerssituatie op het Bosplein en de Nieuwe Duinweg onhoudbaar geworden. Omwonenden geven aan veel last van deze drukte te hebben en op het Bosplein leidde het regelmatig tot chaotische taferelen. 

Om die reden heeft raadslid Bastiaan Zuyderduyn namens VVD Katwijk vragen gesteld aan het college hoe zij denkt de situatie hier te verbeteren, ook met het oog op de afsluiting van de Koningin Julianabrug later dit jaar.

Een voorgestelde maatregel in de brief is een tijdelijke verkeersregelinstallatie op het Bosplein. Deze zou dan als een pilot kunnen dienen voor de verbetering van de verkeerssituatie van het Bosplein. Ook wil de VVD dat er eindelijk een oplossing komt voor de problemen met het tunneltje op de Nieuwe Duinweg. Binnenkort wordt er in de gemeenteraad gesproken over de tijdelijke verkeersmaatregelen voor de sluiting van de Julianabrug en daar worden deze vragen bij betrokken.