Verhoging pachten strand ongepast

Vorige week werd in de Katwijkse gemeenteraad de zogeheten Voorjaarsbestuursrapportage behandeld. Dit is een tussenstand van de begroting van het lopende jaar, welke jaarlijks rond deze tijd wordt behandeld.

De VVD Katwijk maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de coronacrisis op de gemeentefinanciën en de maatschappelijke gevolgen hiervan. We vinden het allemaal van groot belang dat er geen ondernemers omvallen door de crisis. Daarom vraagt de VVD het college om lokale belastingen voor dit jaar kwijt te schelden voor ondernemers die het erg zwaar hebben. Hierbij kan gedacht worden aan ondernemers die afhankelijk zijn van het toerisme, de sierteelt, strandexploitanten en kroegbazen.

Des te wranger is het dat er in de Voorjaarsbestuursrapportage wordt gesproken over een verhoging van de pachten voor het strand. De VVD vindt dat op dit moment ongepast. “We zijn ons er terdege van bewust dat de coronacrisis de gemeente geld gaat kosten, maar de maatschappelijke gevolgen van faillissementen zijn nog veel groter”, zo stelt raadslid Bastiaan Zuyderduyn.

Behoud van een sterke Katwijkse economie levert op termijn uiteindelijk ook meer op voor de gemeentelijke schatkist. De VVD wil daarnaast bij de komende begroting kritisch, doch rechtvaardig alle gemeentelijke uitgaven onder de loep nemen. Zeker nu is het belangrijk om een takendiscussie te voeren, zodat we als gemeente de coronacrisis zo goed mogelijk doorstaan.