Tijd voor een zomerplan in coronatijd

Het ziet er helaas niet naar uit dat de maatregelen tegen het coronavirus snel kunnen worden losgelaten. De gemeente moet zich dan ook gaan voorbereiden op een zomer die er anders uit zal zien dan we gewend zijn. Daarom heeft de VVD Katwijk vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college. Wij willen onze inwoners de kans geven om ook in deze wellicht vreemde zomer te genieten van het prachtige strand, waarbij we tegelijkertijd onze lokale economie een steuntje in de rug geven.

We vragen aan het college onder meer hoeveel plaatsen er in de ‘anderhalvemetersamenleving’ zijn op het strand, hoe we drukte kunnen reguleren, op welke manier er gehandhaafd kan worden, wie er wel of geen toegang krijgen tot het strand en hoe we om moeten gaan met de verkoop van eten en drinken door strandpaviljoens. Het zijn vragen die soms lastig te beantwoorden zijn, maar wel belangrijk om met elkaar op een slimme manier de zomer door te komen.

Met deze vragen hopen we een discussie op gang te brengen over de zomer in het normaal gesproken toeristische Katwijk. Ondertussen blijven goede ideeën welkom! Mocht je met ons mee willen denken, mail dan de fractie via fractie@vvdkatwijk.nl. Want alleen samen komen we deze moeilijke periode te boven.

Alle vragen zijn te vinden in de bijlage.