Wethouder laat Valkenburgers in de steek

Vorig jaar werden door aannemer Boskalis de plannen gepresenteerd voor de aanleg van de vernieuwde N206. Omdat Boskalis een verdiepte aanleg in een bijzondere constructie voorzien had, moest voor een periode van anderhalf jaar de N206 tijdelijk verlegd worden. Bij andere constructies zou dit gefaseerd plaatsvinden en zou de overlast per gebied beperkt blijven tot maximaal enkele maanden.

Tot groot ongenoegen van de omwonenden en de lokale politiek was besloten om de tijdelijke weg aan de noordzijde aan te leggen: dicht langs de huizen en ten koste van het veelgebruikte fietspad met volgroeide bomen aan de noordzijde. Op sommige plekken liggen de huizen straks slechts op 19 meter van de weg. Daarnaast neemt de druk op de Hoofdstraat enorm toe door het schrappen van het fietspad voor de periode van anderhalf jaar.

De wens van de raad was daarom om de tijdelijke weg aan de zuidkant te plaatsen. Hier is vervolgens onderzoek naar gedaan, waaruit bleek dat de zuidelijke variant mede door de vertraging die het oplevert tussen de 11 en 17 miljoen euro meer zou kosten. Het college van B&W gaf echter aan dat de Gemeente Katwijk hier niets aan wilde bijdragen. De Provinciale Staten kozen vanwege de meerkosten en de starre houding van het college van Katwijk voor de goedkopere noordzijde, maar om omwonenden tegemoet te komen zijn zij wel bereid om extra maatregelen te nemen om de overlast te beperken.

“De wethouder huilt krokodillentranen. Hij had veel eerder moeten proberen de weg aan de zuidkant te krijgen en alles op alles moeten zetten dit voor elkaar te krijgen. Zo had hij in de onderhandelingen een klein deel van de NUON-gelden kunnen inzetten om de provincie de goede kant op te bewegen,” aldus VVD-raadslid Bastiaan Zuyderduyn. In een ultieme poging om de provincie tegemoet te komen vroeg Zuyderduyn de wethouder om zo spoedig mogelijk met de provincie in overleg te gaan en vanuit Katwijk een bijdrage te leveren. Hiervoor kwam echter geen steun van de wethouder en de andere raadsfracties. De schuld werd in een aangenomen motie van onder meer het CDA en GemeenteBelangen zelfs volledig bij de provincie en Boskalis gelegd, zonder daarin de fouten van het eigen college te benoemen.

De VVD Katwijk is teleurgesteld dat het college niet meer haar best heeft gedaan voor Valkenburg. Deze gang van zaken schaadt bovendien het vertrouwen in de lokale politiek.