LONGREAD | Bouwen op vliegkamp Valkenburg: met stoom en kokend water

“De afgelopen maanden zijn wij heel intensief bezig geweest met het voor elkaar krijgen van iets dat allang geregeld zou moeten zijn en eigenlijk op het bordje ligt van wethouder Mostert (ChristenUnie). De VVD Katwijk maakt geen deel uit van het Katwijkse college, maar in dit geval gaat het om een belang voor heel Katwijk. Al in 2006 was besloten een nieuwe woonwijk aan te leggen op het voormalige vliegkamp Valkenburg, maar zoals u kunt zien is er nog niets gebeurd. Er is veel tijd heengegaan met plannen, bommen ruimen en de komst van Unmanned Valley, maar dat is geen excuus. Ondertussen is er sprake van een flinke woningnood, met name aan de onderkant van de markt.


In ons verkiezingsprogramma stond prominent dat er eindelijk een samenwerkingsverband tussen de eigenaar van het terrein, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), en de gemeente moest worden gesloten, maar tot onze verbazing gebeurde dat in de afgelopen twee jaar niet, terwijl er wel meer en meer geld naar de planning toe moest. In december organiseerden we een werkbezoek aan vliegkamp Valkenburg, waarbij onder meer Tweede Kamerleden Daniel Koerhuis en Erik Ronnes (CDA), wethouder Mostert, het RVB en de fractievoorzitters van het CDA en de VVD Katwijk aanwezig waren. Rond dit bezoek werd duidelijk dat de onderhandelingen tussen het RVB en de gemeente helemaal waren vastgelopen. Er werd zelfs gesproken over een mediatietraject met de provincie als mediator. Wat we toen nog niet wisten, was dat dat intussen ook al was mislukt. Na veel overleg en heen en weer gepraat (in de gemeenteraad onder geheimhouding), kwamen VVD, CDA en D66 in de Tweede Kamer met een motie die de minister opriep het project Locatie Valkenburg bij de gemeente weg te halen en de provincie opdracht te geven om een inpassingsplan te maken voor de bebouwing. De indieners gaven daarbij de wethouder een deadline van twee weken om tot overeenstemming te komen met het RVB.

Inmiddels waren we er achter waar de problemen vandaan kwamen. Enerzijds kwam dit door eisen van de gemeente Katwijk, bijvoorbeeld de aanleg van parkeergarages bij knooppunten voor openbaar vervoer, welke voor rekening zouden komen van het RVB. Anderzijds rekende het RVB zich rijk: het plan was in 2014 doorgerekend en haalbaar, maar nu verwachtte het RVB een veel hogere grondopbrengst. Wethouder Mostert wilde zo’n twintig procent huizen rond de Nationale Hypotheek Garantiegrens (NHG-grens), zo’n 310.000 euro, realiseren. Wij steunden hem daarin, maar dan was er alsnog een groot financieel gat tussen de partijen. De verwachte opbrengst van het RVB kon alleen gerealiseerd worden door maar voor zo’n zes procent van deze ‘goedkope’ huizen te bouwen en voor de rest alleen hele dure. Zo ontstond een gat van tussen de 120 en 150 miljoen euro.

Onder druk van de motie vanuit de Tweede Kamer trok Mostert de Katwijkse eisen in, maar dat was niet voldoende om het financiële gat tussen de partijen te dichten. De oplossing van Koerhuis was om zeshonderd huizen extra te bouwen binnen de NHG-grens. Wat ons betreft kon dit, maar voor Wassenaar is dit bezwaarlijk. Zij zijn bang voor te veel sluipverkeer richting Den Haag over de korte provinciale weg N441. Enkele wegen geleden overlegden we als VVD Katwijk met de Provinciale Statenfractie en onze collega’s uit Wassenaar en Leiden en kwamen we tot een strategie. Na een week uitstel van de Tweede Kamermotie en veel druk vanuit onder meer de Provinciale Staten, sloot Mostert op 18 februari jl. eindelijk een onderhandelingsakkoord met het RVB. Het is de bedoeling dat er voor de zomer een samenwerkingsovereenkomst met het RVB ligt, waarbij er eventueel nog een nieuwe bestuursovereenkomst met Wassenaar en de provincie moet komen.

Ook dan zijn we nog niet toe aan de bouw, omdat er een bestemmingsplan moet komen. En daar zit een probleem. De N441 is nodig voor voldoende verkeersontsluiting, maar de weg ligt precies op de rand van een Natura 2000-gebied. U raadt het al: stikstof. Toen ik vorig jaar woordvoerder werd op dit dossier, dacht ik dat er wel een kant- en klaar bestemmingsplan zou liggen, maar dit probleem is reëel. Er zijn dus creatieve oplossingen nodig. Want als er straks eenmaal een plan is, moet dit niet weer door bijvoorbeeld de Raad van State terugverwezen kunnen worden. Al met al staat er voorlopig nog geen huis, maar zijn we de afgelopen tijd verder gekomen dan ooit tevoren.”

Mocht u zelf iets aangaande dit onderwerp willen delen met de fractie, dan is zij te bereiken via fractie@vvdkatwijk.nl.