De VVD Katwijk in 2019...

Een nieuwjaarsboodschap van Erica Terpstra, een bijeenkomst met minister Blok over de Brexit, Provinciale Staten-, Waterschaps- en Europese verkiezingen, de installatie van ons raadslid Bastiaan Zuyderduyn als opvolger van Nico van Hoogdalem, werkbezoeken aan FloraHolland Rijnsburg en Project Locatie Valkenburg… Er gebeurde weer genoeg in 2019! Ook in de vele raadsvergaderingen zijn raadsleden Toon Stegmann, Annette Brul en Bastiaan flink actief geweest. Zij kregen onder meer het volgende voor elkaar, vaak met hulp van andere partijen.

Ingezet voor diverse ondernemers
Het college denkt niet altijd even proactief mee met ondernemers in onze gemeente. Zo kreeg de Kledingkade lange tijd geen toestemming om te verhuizen naar een groter pand in de Zwaaikom, mochten sommige marktkramen bij de Hoogvliet in Valkenburg niet blijven staan en kan tankstation Jongeneel zich (nog) niet vestigen aan de nieuwe N206. Mede dankzij de inzet van de VVD Katwijk zijn de eerste twee zaken inmiddels succesvol opgelost.

Behoud van het politiebureau
Het is belangrijk dat Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburg zich veilig kunnen voelen in eigen buurt en huis. Daarom was een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma het behoud van het politiebureau in Katwijk. In 2019 kwam het bericht dat deze open kan blijven. Goed nieuws voor onze gemeente, want met ruim 65.000 inwoners kan een politiebureau niet ontbreken. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor het personeelstekort waar de politie mee kampt.

Veilige wegen in de gemeente
De Hoofdstraat in Valkenburg werd in 2018 al aangepakt, maar het veiliger maken van andere wegen laat nog op zich wachten. Over de Brouwerstraat in Rijnsburg zijn al jaren klachten, terwijl ook het Bosplein in Katwijk een gevaarlijk punt is. Afgelopen jaar bleven we erop hameren om hier als gemeente snel aan de slag te gaan, anders is het wachten op (nog meer) ongelukken. Het college zegt toe eraan te werken, al gaat dat voor ons vooralsnog veel te traag.

Kosten in het sociaal domein
Het dossier ‘sociaal domein’ kent een breed draagvlak onder alle partijen. Een goede balans tussen de zorg voor onze inwoners en de uitgaven hiervoor is en blijft belangrijk voor de VVD. Ook in 2019 zijn we scherp geweest op dit complexe dossier, waar de gemeente het meest haar geld aan uitgeeft. Goede zorg is belangrijk voor iedereen, waarbij we moeten goed blijven kijken naar de efficiëntie van de uitgaven om het betaalbaar te houden. Zo hebben we ons onder meer ingezet voor kostenbesparingen in de jeugdhulp door inzet op preventie.

Bouwen in Valkenburg
Al decennialang wordt er gesproken over de bouw van duizenden woningen op voormalig Vliegkamp Valkenburg. De start van dit grote project komt steeds dichterbij, maar gebouwd wordt er nog steeds niet. Zowel vanuit de Tweede Kamer als lokaal blijft de VVD zich er hard voor maken om hier snel te gaan bouwen. Daarnaast komt er een onderzoek naar een zuidelijke variant van de tijdelijke N206, zodat bewoners van Valkenburg de weg niet in hun ‘achtertuin’ krijgen.

Behoud van Katwijk Marketing
Net als andere badplaatsen heeft ook de gemeente Katwijk een klein bureau dat in de wijde omtrek en het buitenland reclame maakt voor onze gemeente: belangrijk voor het toerisme en daarmee onze lokale economie. Helaas wordt er al jaren aan de stoelpoten gezaagd van Katwijk Marketing door de meerderheid van de gemeenteraad. De VVD Katwijk heeft zich ingezet om als gemeente de VVV-functie goed te blijven ondersteunen.

Dit overzicht is een bondige selectie: in de raads- en commissievergaderingen zijn nog veel meer bijdragen geleverd. Benieuwd naar onze inbreng bij andere dossiers? Deze zijn terug te vinden via de website van de Katwijkse gemeenteraad.