Er was eens: Katwijk Marketing

Er was eens een organisatie met de naam Katwijk Marketing. Tot eind 2017 leidde zij een rustig bestaan: er werd reclame gemaakt voor de badplaats Katwijk, evenementen en de VVV werden ondersteund, er werden folders gedrukt en advertenties geplaatst. Net zoals in vele andere badplaatsen.

Maar, dit alles was niet tot genoegen van de Katwijkse gemeenteraad, behalve de VVD Katwijk. Dit omdat volgens andere partijen niet meetbaar is wat de organisatie bijdraagt aan de economie van Katwijk. Want hoeveel toeristen komen er bijvoorbeeld dankzij de citymarketing? Het klopt dat dit lastig te meten is. Bovendien vinden sommige ondernemers het oneerlijk dat collega’s in de toeristensector ondersteund werden.

Kortom, Katwijk Marketing moest gemoderniseerd worden en 2019 zou een overgangsjaar zijn. In de tussentijd zijn de twee vaste medewerkers van Katwijk Marketing vertrokken en heeft een bureau (voor veel geld) een rapport opgesteld. In dit rapport wordt voorgesteld om in 2020 de VVV minimaal te ondersteunen en het nieuwe jaar wederom als overgangsjaar te gebruiken, waarbij een plan moet worden opgesteld om tot een Development Organisatie Katwijk te komen.

Een wat?! Ja, dat kan ook de wethouder niet precies uitleggen, maar het is de bedoeling dat de organisatie alle Katwijkse ondernemers gaat steunen. Deze zijn het onderling echter niet eens. Sommigen hebben bijvoorbeeld helemaal niet om steun gevraagd.

De VVD Katwijk is niet gelukkig met deze gang van zaken. Niemand zit te wachten op nóg een overgangsjaar met nóg meer onderzoeken. Door de poten van Katwijk Marketing af te zagen is het kind met het badwater weggegooid. De VVD Katwijk roept de gemeente op om de VVV-functie goed te ondersteunen, heldere ambities te formuleren en snel een opdracht of prijsvraag uit te schrijven onder professionele bureaus, zodat er weer op een goede manier marketing bedreven kan worden. Immers: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!