Steun voor aanpakken N206 bij Duinvallei

Vorige week donderdag vonden in de Katwijkse gemeenteraad de Algemene Beschouwingen plaats. De fractievoorzitters van alle partijen debatteerden daarbij over de begroting van de gemeente voor het komende jaar. Namens de VVD had fractievoorzitter Toon Stegmann het woord. Zijn betoog is terug te lezen via deze link.

Bij de Algemene Beschouwingen zijn ook diverse moties ingediend. VVD-raadslid Bastiaan Zuyderduyn diende samen met Jacco van Duijn (CDA) een motie in waarbij het Katwijkse college wordt opgeroepen om de provincie te wijzen op haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de inrichting van het traject van de N206 ter hoogte van de Duinvallei.

Recent kwam de onderzoeksredactie van RTL Nieuws met een vieze-lucht-en-herriekaart, op basis van metingen van het RIVM. Uit deze kaart van Nederland bleek een grote piek op de N206 bij de Duinvallei. De ‘PAS-uitspraak’ (over de stikstofuitstoot), waarover vandaag door het kabinet een plan van aanpak bekend wordt gemaakt, biedt ook kansen: de gemeente kan met deze uitspraak in de hand ervoor zorgen dat dit stuk hoog op de agenda komt van de provincie. Wanneer straks de RijnlandRoute is voltooid, is dit deel van de N206 in de Duin- en Bollenstreek nog het enige gedeelte met gelijkvloerse kruispunten.

De motie werd door bijna de gehele raad gesteund. Binnenkort zal het college daarom in gesprek gaan met de provincie, zodat er een oplossing gezocht kan worden voor de hoge uitstoot waar we hier mee te maken hebben.