VVD steunt plan voor sloop barakken

Waterbedrijf Dunea heeft bij de gemeente Katwijk een vergunning aangevraagd voor de sloop van tien barakken aan de Wassenaarseweg. Volgens Dunea is de sloop nodig door de stijgende vraag naar drinkwater. De VVD Katwijk ondersteunt de aanvraag van het bedrijf.

In totaal liggen er langs de Wassenaarseweg 32 militaire barakken die tezamen een gemeentelijk monument vormen. Aan de westzijde van de weg liggen 18 barakken, waarvan 17 eigendom zijn van Dunea. Om het waterwingebied te kunnen uitbreiden, wil Dunea er graag tien afbreken. Dit is nodig in verband met de groei van de bevolking en de daarmee stijgende behoefte aan drinkwater.

Hoewel de barakken onderdeel zijn van een gemeentelijk monument, zijn er diverse redenen om toch akkoord te gaan met de sloop van een deel ervan. Zoals aangegeven is de behoefte van Dunea onmiskenbaar: de drinkwaterbehoefte groeit. Daarnaast liggen de barakken tussen de geplande woonwijk Nieuw Valkenburg en het Natura 2000-gebied Berkheide/Meijendel in. Zoals bekend zijn er momenteel problemen met stikstof, die neerkomt in Natura 2000-gebieden, waardoor onder meer veel bouwprojecten in Nederland stilliggen. Ongetwijfeld heeft dit ook gevolgen voor de bouw van woningen in Nieuw Valkenburg. Dunea heeft een uitstekende reputatie als het gaat om natuurbeheer en -herstel, onder meer voor wat betreft het verminderen van stikstof in de bodem door afgrazing (bv. met Hooglanders) en het maaien/afplaggen van de begroeiing.

In ruil voor een goed beheer van de strook, dat als buffer kan fungeren voor de stikstofdepositie, kunnen we als gemeente Dunea toestaan de barakken af te breken. Dit vergroot bovendien de kans op doorgang van de bouw in Nieuw Valkenburg. Bijkomend voordeel is dat er veel geld nodig is om de barakken, die in slechte staat zijn, in stand te houden. Er is weinig enthousiasme bij de gemeente hier veel geld aan uit te geven en daarnaast wil de verkoop van barakken aan particulieren ook niet echt vlotten. Kortom: Dunea hier de ruimte geven zorgt voor een win-win-situatie, mits we goede afspraken kunnen maken over het natuurbeheer.