Portefeuilleverdeling VVD-fractie

Namens de VVD Katwijk zijn Toon Stegmann, Annette Brul en Bastiaan Zuyderduyn momenteel de raadsleden. Na het vertrek van Nico van Hoogdalem zijn de portefeuilles herverdeeld. Hieronder is de portefeuilleverdeling per raadslid te vinden. Alle raadsleden zijn te bereiken via fractie@vvd.nl.

Toon Stegmann
• Fractievoorzitter
• Vertrouwenscommissie
• Wonen (o.a. ruimtelijke ordening, Projectlocatie Valkenburg, Unmanned Valley, Programma Implementatie Omgevingswet, Greenport, water)
• Duurzaamheid (o.a. Blue Energy, economische zaken, regionale economische samenwerking, detailhandel, bedrijventerrein, visserij, toerisme en citymarketing, markt en toeristenmarkt, recreatie incl. strand)
• Economie

Annette Brul
• Vice-fractievoorzitter
• Presidium
• Veiligheid (o.a. crisisbeheersing, toezicht en handhaving, brandweer)
• Sociaal domein (o.a. maatschappelijke agenda, sport, jeugd- en jongerenwerk, integratie, werk en inkomen, arbeidsmarkt en aansluiting onderwijs, beschermd wonen)

Bastiaan Zuyderduyn
• Bestuur (o.a. regio, integriteit, volksfeesten en evenementen, asielzoekerscentrum, communicatie, dienstverlening, juridische zaken, digitalisering)
• Financiën (o.a. vastgoed, grondexploitatie, gebiedsgericht werken)
• Cultuur (o.a. kunst en cultuur, Kennis- en Cultuurcentrum, monumenten en erfgoed)
• Onderwijs
• Infrastructuur, groen en bestuur (o.a. mobiliteit, wegen, openbaar vervoer, fietsen, binnenhavens en waterwegen, parkeren, leefomgeving, onderhoud wegen en bruggen, beheer en onderhoud buitenruimte, groenbeleid, speelplaatsen, milieubeheer, natuurbescherming, dierenwelzijn, organisatie en HRM)