Tijdelijke N206 aan zuidzijde stapje dichterbij

Deze zomer werd de Katwijkse gemeenteraad geconfronteerd met het plan om vlak langs de huizen in Valkenburg de komende jaren een tijdelijke weg aan te leggen in verband met de komst van de RijnlandRoute. Voor deze weg wordt het huidige fietspad langs de N206 voor anderhalf jaar opgeheven en verdwijnt ook het park waar dagelijks veel Valkenburgers gebruik van maken. Deze tijdelijke weg komt op sommige plekken slechts 19 meter van de huizen vandaan. Geen wonder dat dit tot groot protest leidt bij de vele omwonenden. Deze weg zal namelijk voor veel overlast gaan zorgen in Valkenburg en heeft daarbij ook negatieve gevolgen voor de doorstroming van het doorgaand verkeer van de Tjalmaweg - je mag er dan maar 50km/u - en de veiligheid van de fietsers, die dan via de Hoofdstraat worden omgeleid.

Een logischer alternatief is volgens VVD-raadslid Bastiaan Zuyderduyn de mede door Katwijk Smart Village voorgestelde aanleg van een tijdelijke weg op de huidige Kooltuinweg, aan de andere kant van de N206. Hiervoor hoeft niet het hele fietspark op de schop, is de doorstroming beter (omdat er 70 km/h kan worden gereden) en wordt de overlast voor omwonenden beperkt. Daarbij is er sowieso al het plan om aan de zuidkant in de toekomst twee busbanen aan te leggen. Deze zuidelijke route is nog niet serieus onderzocht, maar de provincie en Boskalis hebben vorige week in een informatieve sessie van de gemeenteraad met veel insprekers aangegeven waarom ze het niet zien zitten. Vanuit hun perspectief logisch, omdat zij de weg natuurlijk zo snel mogelijk willen aanleggen.

De VVD is teleurgesteld in de houding van het college tot nu toe in deze kwestie. Van een college die burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, verwacht men een veel actievere houding naar de provincie om aan de wensen van onze inwoners tegemoet te komen. Om die reden hebben een aantal partijen, waaronder de VVD, een extra vergadering aangevraagd om als gemeenteraad een duidelijk signaal te geven over de wens om de tijdelijke weg aan de zuidkant aan te leggen.

De VVD riep tijdens deze vergadering de wethouder op voortaan een proactieve rol te spelen richting de provincie, door een duidelijke voorkeur uit te spreken voor de tijdelijke weg aan de zuidkant en hiernaar een onafhankelijk onderzoek te doen. De hele gemeenteraad riep aan het einde van de avond in een motie hiertoe op. Waar een wil is, is een weg!