Maidenspeech Bastiaan Zuyderduyn

Afgelopen donderdag 4 juli hield Bastiaan Zuyderduyn zijn eerste rede in de Katwijkse gemeenteraad, de zogeheten maidenspeech. Hij sprak de volgende tekst uit.

"Toen ik klein was, was ik al geïnteresseerd in de lokale politiek en vertelde de krant mij dat Katwijk van oudsher een financieel solide gemeente was. Sterker nog, onder leiding van wethouder van financiën Jan van der Plas in de jaren ‘90 hield de gemeente ieder jaar geld over op de begroting. Eerst in de crisisjaren moest er flink bezuinigd worden in het coalitieprogramma Scherp aan de Wind onder leiding van het CDA, de ChristenUnie en de VVD. In deze periode en ook daarna werden ondanks de crisis de belastingen nooit meer verhoogd dan de inflatie.

In 2018 vonden er gemeenteraadsverkiezingen plaats en tijdens de coalitie-onderhandelingen verscheen de rapportage interbestuurlijk toezicht van de provincie Zuid-Holland. Hierin waarschuwde de provincie dat Katwijk meer uitgeeft dan dat zij binnen krijgt en dat er maatregelen moeten worden getroffen. En dat in een tijd waarbij steeds meer gemeenten hun begroting op orde krijgen. Wij hebben daarom tijdens de coalitie-onderhandelingen onder andere ingebracht dat er minder uitgegeven moet worden en dat we een algehele takendiscussie willen voeren.

Enkele maanden later werd er een coalitie-akkoord gesloten tussen het CDA, de SGP, de ChristenUnie en GemeenteBelangen, waarin geen voorstellen werden gedaan om minder uit te geven. Integendeel, deze nieuwe coalitie had haast om de belasting met ruim 12% te verhogen, terwijl er geen haast gemaakt werd met het invoeren van betaald parkeren op zondag. Ook werd er toen besloten dat er deze periode een nieuw kennis- en cultuurcentrum met muziekschool zou moeten komen op de Noordzeepassage. We weten allemaal hoe het verder gegaan is.

Een jaar later gaan we alsnog bezuinigen en tot voor kort was zelfs het plan de muziekschool helemaal te sluiten. Wat als deze muziekschool in de Noordzeepassage had gezeten? En wanneer kunnen wij een nieuw coalitie-akkoord tegemoet zien, die van vorig jaar is inmiddels hopeloos verouderd. Overigens zijn wij al jaren voor het op een nette manier verzelfstandigen van de muziekschool. Wij hopen dat het aangepaste voorstel een stap in die richting is.

We kunnen ons vinden in de meeste ombuigingen. De dierenweide wordt zelfstandig, maar het blijft wel voor minder geld behouden voor onze gemeente. De bezuinigingen op het Welzijnskwartier kosten ons het meeste moeite. 20% van het budget! Er zijn zeker nog efficientievoordelen te maken, maar we hopen dat er vooral op stenen bezuinigd wordt en niet op mensen. De druk op vrijwilligers is groot genoeg.

Wij hadden de bezuinigingsdiscussie graag veel breder gehad dan alleen de voorgestelde maatregelen. Als het college bij aanvang voortvarend aan de slag was gegaan met een takendiscussie, hadden we nu veel meer om uit te kiezen. Daarom dienen wij straks een motie in om de komende tijd alsnog een algehele takendiscussie te starten, waarbij geen onderwerp taboe is. Zo kunnen we in de toekomst veel evenwichtigere keuzes maken.

Ten slotte zijn we van mening dat het college iets wat zo voor de hand ligt nog laat liggen, namelijk de invoering van betaald parkeren op zondag. Er is veel draagvlak voor onder zowel onze inwoners als de politiek en er wordt al tijden over gesproken. Waarom zouden we nog langer wachten? Met het verhogen van de lasten voor onze eigen inwoners heeft het college ook niet gewacht. Toeristen en dagjesmensen mogen best hun deel betalen van het parkeergeld, dat is veel eerlijker naar onze eigen inwoners. Daarom dienen wij samen met Hart voor Katwijk een motie in voor het invoeren van betaald parkeren op zondag per 1 augustus aanstaande.

Wij hopen dat onze gemeente weer snel financieel gezond wordt en we blijven iedere uitgave zeer kritisch volgen, daar kunt u van op aan!"