Nieuwe woningen op plek Visserijschool

In ons verkiezingsprogramma gaven we aan lelijke plekken in de gemeente te willen aanpakken. Een van die plekken? De voormalige Visserijschool. Dit vervallen monument wordt omgebouwd naar 32 nieuwe woningen. Een win-win-situatie! We moeten wel goed kijken naar de parkeerdruk, die op deze plek nu hoger wordt.