Waar is de gemeente verantwoordelijk voor?

Katwijk was van oudsher een gemeente met een degelijke begroting en een goede financiële reserve. Dat is de laatste tijd helaas echter wel veranderd. Uit de Voorjaarsbestuursrapportage, de tussenstand van de begroting van 2019, blijkt dat Katwijk tot en met 2021 de begroting niet sluitend krijgt. De financiële positie is daarmee verder verslechterd ten opzichte van vorig jaar. In de rapportage interbestuurlijk toezicht van de provincie over de jaarstukken van 2017, die overigens openbaar is maar aanvankelijk door de gemeente bij de vertrouwelijke stukken is gezet, staan wij al in de top vijf van slechtst scorende gemeenten in de provincie, terwijl de trend is dat steeds meer gemeenten hun begroting sluitend krijgen.
 
Op een aantal dossiers overschrijden we de budgetten flink, met als meest recente voorbeeld het Ridderpark. Ook in het sociaal domein overschrijden we budgetten met enkele miljoenen, terwijl bijvoorbeeld een buurgemeente als Teylingen wel binnen het budget blijft. Het tekort op de begroting van 2019 is opgelopen naar drie miljoen en dat in een jaar dat de OZB met ruim 12 procent is verhoogd…
 
De rekening van deze tekorten moet niet bij onze inwoners worden neergelegd. Er moet meer bezuinigd gaan worden en de gemeente moet minder taken op zich nemen. Hiervoor willen wij een algehele takendiscussie, waarbij geen onderwerp taboe is. Meer geld naar jeugdzorg wil bijvoorbeeld niet per definitie zeggen dat de kwaliteit van de zorg beter wordt. En moet de gemeente bijvoorbeeld wel zelf een muziekschool beheren of kan deze als zelfstandige organisatie verder? Waarom moet de gemeente 85 procent van de kosten voor bepaalde accommodaties zelf betalen? Is een personele uitbreiding wel gepast in een tijd dat we onze begroting niet rond krijgen?
 
Tegelijkertijd moeten we in het kader van behoorlijk bestuur als gemeente voorzichtig zijn om te korten op subsidies in het lopende jaar. Het is wat ons betreft tijd dat de gemeente kritisch de eigen uitgaven onder de loep gaat nemen en we met elkaar discussiëren over welke taken door de gemeente opgepakt moeten worden.