Verklaring standpunt ambtsgebed

De afgelopen weken is er veel te doen geweest over het zogeheten ambtsgebed in de Katwijkse gemeenteraad. Zowel voorafgaand als na afloop van de vergadering wordt er door de burgemeester een gebed uitgesproken.
 
In tegenstelling tot sommige andere partijen, is de VVD geen partij waarbij de leden een bepaalde geloofsovertuiging delen. Onder de leden zijn zowel christenen, andersgelovigen en atheïsten. De leden van de VVD-fractie hechten wel sterk aan de scheiding van kerk en staat. Wij vinden dat álle inwoners van de gemeente Katwijk zich door het gemeentebestuur vertegenwoordigd moeten voelen, ongeacht geloof, afkomst of levensovertuiging. De huidige invulling van het ambtsgebed voldoet hier volgens de VVD niet aan. Wij zijn voorstander van een gebed buiten de officiële vergadering, of een moment van stilte tijdens de vergadering, zodat eenieder daar op zijn of haar manier invulling aan kan geven.
 
Tijdens de gemeenteraad twee weken geleden is een voorstel van Hart voor Katwijk tot wijziging van het ambtsgebed ingetrokken na onvoldoende steun. Samen met Hart voor Katwijk heeft de VVD de laatste raadsbijeenkomst het gebed niet bijgewoond, als signaal dat wij er willen zijn voor álle inwoners, niet alleen hen die zich prettig voelen bij het ambtsgebed. Tegelijkertijd leven we in een democratie en zullen wij na dit signaal vanaf heden het ambtsgebed weer bijwonen, uit respect voor de meerderheid in de raad die voorstander is van de huidige invulling.