VVD stelt vragen over Katwijkse vaccinatiegraad

Al enige tijd zijn in de media verontrustende berichten te lezen over een vermindering van het aantal vaccinaties. Zo is wereldwijd een explosieve stijging te zien in het aantal gevallen van mazelen. Ook in Nederland hebben dit jaar al meer mensen de ziekte gekregen dan in voorgaande jaren. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is mazelen de eerste besmettelijke ziekte die opduikt wanneer de vaccinatiegraad niet hoog genoeg is.

Uit onderzoek blijkt het vertrouwen in vaccineren af te nemen. Zo is er een groep mensen die denkt dat het krijgen van mazelen of andere (besmettelijke) ziekten niet erg is. Het gaat hier om het onderschatten van de ziekte met het risico dat mensen, in het bijzonder kinderen, hierdoor ernstig ziek worden of zelfs sterven. Daarnaast zijn er mensen die vanuit religieus oogpunt hun kind(eren) niet laten vaccineren.

De VVD in Katwijk maakt zich hier ernstige zorgen over en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Aan het college wordt onder meer gevraagd hoe hoog de vaccinatiegraad op dit moment is in de gemeente, welke ontwikkeling deze vaccinatiegraad de afgelopen jaren laat zien en of er een verschil bestaat tussen de diverse kernen van de gemeente Katwijk.

Daarnaast wordt gevraagd wat de gemeente doet om ouders actief te stimuleren om te vaccineren. De VVD vindt het onacceptabel dat ziekten die makkelijk uitgeroeid kunnen worden, zoals de mazelen, polio, rodehond en de bof weer opsteken door zogeheten anti-vaxxers. Stimulatie en goede voorlichting zouden hier van waarde kunnen zijn. Tot slot vraagt de VVD of het college in gesprek wil gaan met peuterspeelzalen of andere vormen van kinderdagverblijf waarbij de veilige vaccinatiegraad van 95% niet wordt gehaald.

De vragen zijn te vinden in de bijlage.