VVD Katwijk steunt lokaal referendum

Voel je je vertegenwoordigd door de politiek? Een veel gehoorde klacht van inwoners van Nederland, en ook van Katwijk, is dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door de politiek. De VVD in Katwijk probeert hier al een tijd verandering in te brengen. Zo is elke fractievergadering bij ons vrij toegankelijk voor iedereen en gaan we regelmatig de huizen langs om input te krijgen van inwoners van de gemeente.

In de gemeente Katwijk bestaat er reeds een verordening voor burgerparticipatie en een mogelijkheid tot een burgerinitiatief. Daarnaast kan bij elk onderwerp in de gemeenteraad worden ingesproken, hetgeen ook vaak genoeg gebeurt. Toch kunnen ook dan inwoners nog het idee hebben dat ze niet voldoende gehoord worden, of het sterk oneens zijn met een bepaald besluit. In dat geval kan een lokaal referendum een uitkomst bieden. De Katwijkse VVD is dan ook voorstander van het initiatiefvoorstel van D66 Katwijk om dit tot stand te brengen. Morgenavond wordt hier in de gemeenteraad over gesproken: ook jij bent van harte welkom hier je mening te geven als je dat wilt.

Recente landelijke ervaringen met referenda waren niet zo succesvol. Dit komt onder meer omdat het niet handig is wanneer inwoners zich met een simpel ja of nee uitspreken over complexe internationale verdragen of wetten, waar Nederland bovendien niet alleen over gaat. In de gemeente zijn onderwerpen over het algemeen beter te begrijpen. We kunnen het hier wat ons betreft dan ook prima een tijd proberen en het voorlopig invoeren tot 2022, zoals nu wordt voorgesteld. Daarna kunnen we weer verder kijken.

Wel vinden we het belangrijk dat er drempels zijn voor een referendum. Een referendum kost immers geld, zo’n 40.000 euro. Bovendien werkt het niet als we te pas en te onpas naar de stembus moeten. In het voorstel zijn die drempels ook opgenomen. Wij zullen onder meer voorstellen om de eerste drempel (500 handtekeningen) nog iets te verhogen. Mogelijk kunnen de Katwijkse ervaringen uiteindelijk ook bijdragen aan een betere versie van een landelijk referendum, waar in Den Haag – en ook binnen de VVD – nog steeds regelmatig over wordt gesproken.