Annette Brul: één jaar in de nieuwe periode

"Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over mijn eerste raadsjaar in de nieuwe periode 2018-2022. Ja, natuurlijk wil ik dat. Ik weet nog dat ik zo blij was met de winst van een extra zetel die de VVD Katwijk behaalde bij de verkiezingen vorig jaar maart. Het harde werken is beloond. Persoonlijk vind ik het mooi dat ik mijn politieke ervaring vanuit mijn eerste periode voort kan zetten. En ik ben trots op de ruim 600 voorkeurstemmen die ik mocht ontvangen.

De VVD is in Katwijk in een wat luxere positie gekomen door de drie behaalde zetels. Naast drie fractieleden heeft de VVD ook een burgerraadslid. Portefeuilles en onderwerpen kunnen zodoende onder meer personen worden verdeeld.  Dit betekent voor mij dat ik me volledig kan concentreren op de dossiers Sociaal Domein en Veiligheid.

Het sociaal domein is een dossier dat bij alle partijen een  breed draagvlak kent. Het gaat immers om de zorg van onze inwoners binnen de gemeente Katwijk. Ik ervaar het ook als een complex dossier. We zitten midden in een transitie proces en er zijn enorme bedragen met de zorg gemoeid: bijna de helft van de jaarlijkse begroting van de gemeente gaat naar het sociaal domein. De VVD vindt het belangrijk dat er een goede balans is tussen de zorg en de uitgaven.

Vanaf september 2018 heb ik me vooral beziggehouden met het collegevoorstel in het kader van de doorontwikkeling van Toegang sociaal domein. Het gaat hier om een integraal wijkteam waarvan de inwoners van Katwijk laagdrempelig de hulp kunnen vinden die zij nodig hebben, zonder dat zij langs meerdere loketten moeten. Op zich een voorstel waar een breed draagvlak voor bestaat, ware het niet dat het college met een voorstel kwam om de medewerkers van verschillende organisaties (sociale ondersteuning, zorg, participatie, jeugdgezondheidszorg en jeugd- en gezinsteams) in dienst te laten treden van de gemeente. Hiervoor werden diverse argumenten aangedragen: het sturen via één opdracht en één opdrachtgever zou er voor zorgen dat we beter kunnen sturen op kwaliteit, klantstromen en financiën en we zodoende beschikbare middelen efficiënter kunnen uitgeven.

Dit voorstel zorgde voor heel veel weerstand bij de medewerkers van de teams, die vervolgens de gemeenteraad inschakelden om het college op andere gedachten te brengen. Wij hebben raadsbreed het college gevraagd om een onderzoek in te stellen naar twee modellen.  Model 1 hield kortweg in dat medewerkers in dienst zouden treden van de gemeente, model 2  (het huidige model) voorzag detachering van medewerkers vanuit de moederorganisatie. Vanuit de raad werd gevraagd een vergelijking te maken betreft financiën, kwaliteit, personeel, organisatie en klanttevredenheid.
In februari jl. is het onderzoek afgerond en heeft het college haar aanbeveling voor model 2 uitgesproken met instemming van medewerkers van de teams en de raad. Langs deze weg dan ook een compliment aan de nieuwe wethouder Corien van Starkenburg, die bereid is gebleken te luisteren naar de medewerkers en de raad. 

Dit is in het kort wat mij vooral bezig heeft gehouden in mijn eerste jaar in de nieuwe raad. Zoals eerder aangehaald blijft voor mij een goede balans tussen de zorg voor mensen en de uitgaven voorop staan."

Annette Brul - van Egmond
Raadslid VVD Katwijk