"Provincie cruciaal voor goed wegennet"

Zoals eerder bekend gemaakt, is Katwijker Bastiaan Zuyderduyn voor de VVD kandidaat bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. De provincie speelt onder meer een belangrijke rol op het gebied van infrastructuur, vooral waar dat ook andere gemeenten raakt. Dit is dan ook een van de punten waar Bastiaan zich provinciaal voor wil inzetten.

“In Katwijk aan den Rijn en in het bijzonder de Baron van Wassenaerlaan ervaren mensen al sinds jaar en dag overlast van de N206. Als we niets doen, zal deze weg de komende jaren alleen maar drukker en drukker worden en zal de overlast verder toenemen. Het is daarom belangrijk dat de provincie samen met de regio een aantal maatregelen gaat treffen.

Zo moet in de eerste plaats de N206 tussen de Molentuinweg en het Zeewegviaduct verdiept worden aangelegd met geluidsschermen om de overlast voor omwonenden te verminderen. Ook helpt het wanneer de provincie een extra oost-westverbinding maakt ten noorden van Rijnsburg, de zogenaamde Pioniersbaan. Zo wordt niet alleen de N206 minder druk, maar zal tegelijkertijd de drukte in Rijnsburg door met name de Brouwerstraat afnemen.”

Dit soort projecten zijn echter niet van de een op de andere dag geregeld. Wel laat de VVD Katwijk, nu extra vertegenwoordigd door de kandidatuur van Bastiaan, de provincie en partijgenoten regelmatig het belang horen van deze weg. We houden het onderwerp hiermee op de agenda, tezamen met andere provinciaal actieve partijen die hiervoor pleiten. Zeker nu het aantal bewoners van de gemeente toeneemt, is een goed wegennet cruciaal.

Op 20 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Bastiaan Zuyderduyn staat namens de VVD Zuid-Holland op de 25e plaats.