Column: de vuurwerkdiscussie

Nederlanders houden van discussie. En dat is maar goed ook, want door met elkaar te discussiëren kunnen we zaken verbeteren. Een recente discussie is die rondom het vuurwerk. Ook tijdens de afgelopen jaarwisseling waren er in den lande weer diverse incidenten, hoewel het in de gemeente Katwijk gelukkig relatief rustig is gebleven. Naar aanleiding van de discussie roepen diverse partijen op om vuurwerk gedeeltelijk of geheel te verbieden. Dat is mijns inziens geen oplossing voor het bestaande probleem.

Voor veel van onze lokale ondernemers is de verkoop van vuurwerk aan het eind van het jaar een belangrijke bron van inkomsten. Categorie 1 vuurwerk, zoals sterretjes maar ook kleine ‘fonteinen’, mag het hele jaar verkocht worden, het wat zwaardere vuurwerk alleen in de laatste dagen van het jaar. Toch is ook dat zwaardere vuurwerk voor sommigen niet voldoende: zij reizen af naar het buitenland of halen op andere manieren gevaarlijk en zwaar vuurwerk het land binnen. Vuurwerk dat regelmatig ook niet of slecht is getest op veiligheid. Met een vuurwerkverbod in Nederland lossen we het probleem van ongelukken (en schade) door dit zware vuurwerk niet op, daarvoor is Europees beleid nodig. Deze jaarwisseling werd al wel een recordhoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen door de politie, een goede zaak.

Daarnaast zijn er al jaren incidenten waarbij hulpverleners belaagd worden, met illegaal maar ook legaal vuurwerk. Schandalig en onacceptabel. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat in ons land, maar ook in omliggende landen, er altijd een kleine groep is die zich misdraagt. Dat heeft vrij weinig met vuurwerk te maken, want deze groep misdraagt zich ook op andere momenten van het jaar. Alleen rond Oud & Nieuw zijn er een stuk meer mensen tegelijk en vaak onder invloed van drank en drugs op straat te vinden, wat helaas leidt tot meer incidenten. De groep die zich misdraagt moet hard gestraft worden, al is het uiteindelijk aan onafhankelijke rechters om die straffen daadwerkelijk uit te delen.

Laat de politiek er voor zorgen dat de grote groep die wél leuk Nieuwjaar kan vieren, die wél met legaal vuurwerk om kan gaan en die zich wél kan gedragen tegenover hulpverleners, dit ook kan blijven doen. En ga door met de aanpak van illegaal vuurwerk en het schorem dat zich niet weet te gedragen. Zo houden we het feest leuk voor de ruime meerderheid.

Lennart van der Plas
Voorzitter VVD Katwijk